Zelftesten krijgen prioriteit als Nederlandse langetermijnstrategie voor coronavirus

Zelftesten krijgen prioriteit als Nederlandse langetermijnstrategie voor coronavirus

De Nederlandse regering op vrijdag meer details gepubliceerd over zijn langetermijnstrategie voor het omgaan met coronavirus, inclusief een besluit om het testen van de regionale gezondheidsraad voor de meeste mensen te beëindigen.

Dat betekent dat vanaf 11 april aan mensen die positief zijn voor het coronavirus na thuis een zelftest te hebben gedaan, niet langer wordt gevraagd om de uitslag te laten bevestigen door een officieel testcentrum van de regionale gezondheidsraad. Positieve testen worden ook niet centraal geregistreerd.

Het testen van de regionale gezondheidsraad blijft echter een optie voor mensen die een bewijs van herstel nodig hebben om te reizen en die geen zelftest kunnen gebruiken. Ook bij een grote uitbraak zullen grootschalige tests snel worden hervat.

Zelftesten worden niet betaald door de overheid. ‘Het kabinet roept de samenleving op haar verantwoordelijkheid te nemen en kijkt naar de verschillende sectoren om zelftesten te stimuleren’, staat in het document.

Zoals eerder vermeld, zal de preventiestrategie gericht zijn op eigen verantwoordelijkheid, hoewel de details nog moeten worden uitgewerkt. ‘Onze hele samenleving werkt mee aan het samenstellen en uitvoeren van de strategie’, zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Het kabinet baseert zich bij haar aanpak op vier mogelijke scenario’s, variërend van een milde versie van de ziekte vergelijkbaar met een verkoudheid, tot een ‘worst case scenario’ met ernstige ziekte, overlijden en overdruk op de gezondheidszorg.

Sectorplannen

Samen met werkgevers- en brancheorganisaties, zorgexperts en anderen wordt nu bedacht wat de officiële reactie per situatie moet zijn.

Sectoren zelf, zoals de horeca of de culturele sector, worden gevraagd om zelf plannen te maken om te voorkomen dat het virus zich snel verspreidt, zoals het uitstippelen van looproutes of het stellen van limieten aan bezoekersaantallen.

Met name het openhouden van scholen en hogescholen en het goed functioneren van de kinderopvang hebben de hoogste prioriteit, aldus het 39 pagina’s tellende rapport.

‘Het doel van de strategie is om een ​​open samenleving te garanderen, ook als we in een nadelig scenario terechtkomen’, zegt Kuipers.

Mocht er echter een ernstige uitbraak van een gevaarlijke variant plaatsvinden, dan kunnen testen, coronaviruspassen en maatregelen om het contact tussen mensen te verminderen allemaal worden teruggebracht, zei Kuipers.

De ministers sturen in juni een update over de plannen naar de Tweede Kamer.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment