Wonen, banen, zorg en coronavirus domineren kerntaken nieuw kabinet

Wonen, banen, zorg en coronavirus domineren kerntaken nieuw kabinet

Het vierde kabinet van Mark Rutte is maandag formeel beëdigd, bijna 10 maanden na de algemene verkiezingen en een jaar geleden dat het kabinet aftrad vanwege het kinderbijslagschandaal.

Het nieuwe team van 29 ministers en staatssecretarissen omvat een aantal nieuwe posten om urgente problemen aan te pakken waarmee Nederland momenteel wordt geconfronteerd. Hierbij een overzicht van de belangrijkste taken voor het nieuwe bestuur.

Gezondheidszorg
Na bijna twee jaar crisisbeheersing tijdens de coronaviruspandemie staat er een nieuw gezicht aan het roer, ziekenhuischef en arts Ernst Kuipers, die in de schoenen van Hugo de Jonge stapt.

Kuipers zal niet alleen het land door de Omicron-golf leiden, maar ook een taskforce aanstellen die moet kijken naar manieren om het bestaande zorgpersoneel deze winter beter te benutten – en dat omvat de mogelijkheid om de coronaviruszorg op een of meer locaties te concentreren.

De regering is ook van plan de uitgaven voor gezondheidszorg tot 2052 met 4,5 miljard euro in toom te houden door de bureaucratie te verminderen en een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, van wie het aantal de komende decennia zal verdubbelen. Dat is aan Conny Helder, die als minister de langdurige zorg op zich neemt.

Kamerleden willen ook graag dat de fraude binnen de gemeenschapsgezondheidszorg wordt aangepakt.

Klimaat en milieu
Maar liefst drie ministers krijgen een rol bij de aanpak van klimaatverandering: Rob Jetten, minister van klimaat en energie, Christianne van de Wal, verantwoordelijk voor natuur en stikstofvervuiling bij het ministerie van landbouw, en junior minister van Infrastructuur Vivianne Heijnen, die zal tijdens EU-bijeenkomsten bekend staan ​​als de minister van Milieu.

Het nieuwe kabinet is van plan om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen, maar de focus zal liggen op langetermijneffecten, waaronder de ontwikkeling van een nieuw landelijk elektriciteitsnet. Ook wordt een nieuw fonds opgericht om huiseigenaren te stimuleren hun panden te isoleren in het kader van de overgang naar een gasloze samenleving.

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van waterstofenergie en er staan ​​ook twee nieuwe kerncentrales op stapel.

Stikstofvervuiling is een ander heikel punt en de nieuwe regering heeft een speciaal fonds opgericht om veehouders uit te kopen, die mede verantwoordelijk zijn voor de hoge stikstofvervuiling in de buurt van natuurgebieden.

huisvesting
Hugo de Jonge stapt over van het coronavirus naar de woningbouw, waar hij zich gaat richten op het zorgen dat er meer woningen komen en er meer betaalbare woningen komen. Het is 10 jaar geleden dat Nederland voor het laatst een gespecialiseerde minister van Huisvesting had en De Jonge krijgt de opdracht om het aanbod van nieuwe woningen met 100.000 per jaar te vergroten – of één miljoen in 2030.

Een van de eerste taken van De Jonge zal zijn om toezicht te houden op het einde van de speciale belasting die woningcorporaties betalen op hun huurinkomsten, die momenteel zo’n € 2 miljard per jaar voor de schatkist opleveren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking in de hele woonketen: van gemeenten en rijksoverheid tot ontwikkelaars en investeerders.

Het nieuwe kabinet is ook van plan om een ​​beperkte vorm van kooprecht in te voeren voor huurders van woningcorporaties, wat zeer controversieel zal blijken te zijn.

Banen
Met name het verschil tussen regulier betaald werk en zelfstandig ondernemerschap zal opnieuw onder de loep worden genomen door de regering, nadat de vertrekkende regering er niet in is geslaagd grote veranderingen door te voeren om de kluseconomie aan te pakken en uitbuiting aan te pakken. Terwijl enkele stappen zijn genomen, zal het aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken zijn om vakbonden en werkgevers op één lijn te krijgen.

Ook het nieuwe kabinet – of specialist pensioenminister Carola Schouten – zal uitvoering moeten geven aan de nieuw pensioenstelsel die is afgerond maar nog niet in werking is getreden.

Lees het regeerakkoord

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment