VVD- en CDA-coalitieplannen onthuld nadat document in trein is achtergelaten

VVD- en CDA-coalitieplannen onthuld nadat document in trein is achtergelaten

De twee centrumrechtse partijen in de aanstaande Nederlandse regering, de liberale VVD en de christen-democraten (CDA), schreven in september een regeerakkoord, een document gelekt naar de Volkskrant heeft onthuld.

Het conceptplan omvat een fonds van 19 miljard euro om de uitstoot van stikstofdioxide terug te dringen, waaronder het verhuizen of uitkopen van grootschalige boeren, maatregelen om de woningnood aan te pakken, gratis voorschoolse kinderopvang ‘voor de meeste mensen’ en een verhoging van het minimumloon.

Details van het plan werden onthuld nadat een kopie van het document werd gevonden door een passagier in een trein. Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie die zich inmiddels heeft aangesloten bij de coalitiebesprekingen, zei op Twitter verantwoordelijk te zijn voor het lek.

‘Ik ben een mens en ik heb iets heel stoms gedaan. Sorry,’ zei Segers.

Het document kwam tot stand terwijl de besprekingen vastliepen en hoofdonderhandelaar Johan Remkes een minderheidscoalitie van VVD en CDA verkent, mogelijk met de progressief-liberale D66.

Veel van de voorstellen overlappen met een andere conceptovereenkomst die VVD-leider Mark Rutte en zijn D66-collega Sigrid Kaag eerder in de zomer hebben geschreven, waarin wordt gesuggereerd dat Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra de partij van Kaag weer aan boord wilden krijgen.

Onderwijs en klimaat

De plannen omvatten een hervorming van het onderwijssysteem, een van de speerpunten van D66, met een langere schooldag, meer ondersteuning bij huiswerk en gratis of gesubsidieerde kinderopvang. Ook zijn er voorstellen om meer migratie van binnen en buiten de EU mogelijk te maken en de quota onder het VN-programma voor de meest kwetsbare asielzoekers te verhogen.

Wat betreft klimaatverandering willen de partijen de reductie van broeikasgassen versnellen en tussen de 14 en 19 miljard euro uittrekken voor het terugdringen van de stikstofemissies om te voldoen aan een uitspraak van de Raad van State op basis van de EU-conserveringsregels.

Het geld zou worden gebruikt om de zwaarste landbouwvervuilers uit te kopen of hun verhuizing naar een andere regio zoals Flevoland te ondersteunen. Ook willen de partijen een programma ‘groene industrie’ realiseren door middel van bindende afspraken met de 20 grootste vervuilers van Nederland.

Werk en huisvesting

Belastingen op inkomen en inkomsten zouden worden verlaagd om de koopkracht van werknemers te verhogen en werkgevers aan te moedigen meer ingehuurd personeel in dienst te nemen. Het minimumloon zou worden verlaagd en er zijn plannen om een ​​arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers in te voeren.

De partijen willen ook een minister voor huisvesting aanstellen met een budget om in 2030 een miljoen extra woningen te bouwen en deals sluiten met de lokale overheid om bouwgronden vrij te maken.

De heffing van grote verhuurders zou geleidelijk worden afgeschaft om de woningcorporaties te stimuleren meer betaalbare woningen te bouwen, terwijl particuliere verhuurders hun volledige huurinkomsten zouden moeten betalen. Ook willen partijen een ‘kooprecht’ invoeren voor sociale huurwoningen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment