‘Vrijwillige’ schoolbijdragen nog vrij verplicht op sommige scholen

‘Vrijwillige’ schoolbijdragen nog vrij verplicht op sommige scholen

Sommige scholen voor basis- en voortgezet onderwijs sluiten kinderen nog steeds uit van schoolreisjes of andere activiteiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, ondanks een wetswijziging, de NRC rapporten.

De krant baseert de claim op rapporten van Leergeld Nederland, een organisatie die zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van wie de ouders schoolactiviteiten, zoals reizen naar het buitenland, niet kunnen betalen.

Sinds augustus 2021 moeten staatsscholen alle kinderen betrekken bij de activiteiten die ze organiseren, ongeacht of ouders de contributie hebben betaald of niet. Voordat de verandering in de wet van kracht werd, kregen kinderen van wie de ouders niet konden betalen alternatieve activiteiten op school aangeboden.

Scholen mogen nog steeds ouders om een ​​bijdrage vragen, maar ze moeten veel duidelijker communiceren dat betaling optioneel is en dat niet-betaling nooit een reden kan zijn om het kind niet te betrekken bij welke activiteit dan ook.

Leergeld zei dat ouders melden dat ze aanmaningen krijgen om te betalen en dat hun kinderen worden uitgesloten als ze dat niet doen. Het had geen precieze cijfers over het aantal scholen, maar benadrukte dat ze in de minderheid waren.

Tweetalige lessen vallen ook onder de regel van vrijwillige bijdrage, maar sommige scholen brengen hier nog steeds kosten voor in rekening.

Reglement

Overheidsinspecteurs hebben gezegd dat ze scholen actief zullen controleren om te zien of ze zich aan de nieuwe regel houden en dat als ze worden betrapt, ze financiële gevolgen zullen ondervinden.

Een aantal scholen heeft aangegeven activiteiten te moeten annuleren vanwege de nieuwe regel, iets wat scholen in kansarme gebieden het hardst zou treffen.

Leergeld-directeur Gaby van Biggelaar zegt dat scholen moeten heroverwegen of schoolreisjes naar China of New York echt nodig zijn. ‘Het zijn tenslotte geen reisagenten. Maar het zou enorm jammer zijn dat scholen met kinderen die uitgesloten dreigen te worden hun jaarlijkse museumbezoek mislopen omdat het geld er niet is.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment