Vrijheid van informatie? Overheid overschrijdt termijn in 80% van de gevallen

Vrijheid van informatie? Overheid overschrijdt termijn in 80% van de gevallen

Volgens onderzoek van de Open State Foundation en IMI sociale onderzoeksinstelling.

De Open Staatsstichting rapporten dat in plaats van het wettelijke maximum van 28 dagen te wachten, mensen die een ‘WOB’ verzoeken om vrijheid van informatie moeten doorgaans wachten 161. Dit is volgens IMI ‘ondraaglijk traag’ en een belemmering voor een open overheid.

Het nieuwe rapport analyseert verzoeken die de rijksoverheid heeft gepubliceerd tussen oktober 2020 en september 2021, met uitsluiting van coronagerelateerde verzoeken. Deze duurden nog langer, met een gemiddelde wachttijd van 225 dagen.

‘Je zou verwachten dat de overheid haar eigen wetten zou volgen, maar dat is absoluut niet het geval’, zegt Serv Wiemers, directeur van de Open State Foundation. NOS Radio 1 Journaal.

Druk

Afgelopen november vertelde Kasja Ollongren, toenmalig minister verantwoordelijk voor de vrijheid van informatie, aan de Tweede Kamer dat er al lang problemen waren met het snel beantwoorden van verzoeken, maar dat dit tijdens de pandemie meer zichtbaar was geworden.

Vorig jaar was het ministerie van Volksgezondheid berispt door een rechtbank voor het onjuist afhandelen van Wob-verzoeken uit het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, hoewel de Hoge Raad vervolgens zei dat het het recht had om andere processen te gebruiken om complexe verzoeken te beantwoorden, maar deze snel moest beantwoorden.

Hoewel ministeries verschillen in hun efficiëntie, overschreden ze allemaal gemiddeld de wettelijke limiet van 28 dagen – hoewel dit kan worden verlengd in het geval van een complex verzoek, met nog eens 28 dagen onder de wetten op de vrijheid van informatie en 14 dagen onder een nieuwe wet op de vrijheid van regering , die vanaf mei in werking treedt.

Leren

Bovendien werd volgens het onderzoek ongeveer de helft van de verzoeken niet openlijk gepubliceerd. De meeste waren blijkbaar niet belastend: slechts ongeveer een op de zeven had meer dan 250 pagina’s aan informatie nodig en de meeste hadden minder dan 50 nodig.

De onderzoekers suggereren dat de situatie zou kunnen verslechteren, vergeleken met onderzoek uit 2016 en 2019 waaruit bleek dat respectievelijk 61% en 71% van de verzoeken niet op tijd werd ingewilligd. Vorig jaar was dat 80%.

In de eerste fase van een vrijdag gepubliceerd onderzoek heeft de Amsterdam Rekenkamer Metropool toezichthouder stelt dat hoewel de hoofdstad duidelijke doelen heeft op het gebied van meer openheid en transparantie, informatie over het vinden van antwoorden niet gemakkelijk toegankelijk is voor burgers, er een achterstand is in aanvragen en dat er geen ‘functieprofiel’ voor Wob-coördinatoren is – verspreid over districten in plaats van centraal georganiseerd – tot vorige maand. De Amsterdamse omgang met verzoekvrijheid is echter beter georganiseerd dan beleid om actief overheidsinformatie te delen.

Een Leidse universiteitsanalyse van Londen, Miami en Stockholm, opgesteld voor het onderzoek, suggereerde dat ‘er steden zijn waar politici en ambtenaren vinden dat openheid vanzelfsprekend is… Het op eigen initiatief beschikbaar stellen van informatie wordt gezien als de normale gang van zaken dingen, en ervaren als een extra katalysator voor cultuuromslag van een gesloten overheid naar een open.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment