Vorig jaar meer kanker gediagnosticeerd, omdat coronavirus het testen vertraagde

Vorig jaar meer kanker gediagnosticeerd, omdat coronavirus het testen vertraagde

Vorig jaar werd bij bijna 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld, een stijging van zo’n 11.000 ten opzichte van 2020, maar slechts 4.000 meer dan in 2019, voordat het coronavirus toesloeg.

De toename van het aantal kankergevallen ligt doorgaans rond de 2.000 per jaar en de sterke stijging van vorig jaar is waarschijnlijk te wijten aan het uitstellen van doktersbezoeken en het stopzetten van het testprogramma, aldus het Nederlandse kankeronderzoeksinstituut IKNL.

Desondanks lijkt de late diagnose voor sommige patiënten geen probleem te zijn geweest, aldus het IKNL. Zo zijn er geen aanwijzingen dat bij de eerste diagnose meer patiënten te horen kregen dat hun kanker was uitgezaaid.

‘Er werd gevreesd dat de afname van kankerdiagnoses in het voorjaar van 2020 zou leiden tot een latere diagnose in een ongunstiger stadium, wanneer de ziekte zich verder had verspreid naar de lymfeklieren of andere delen van het lichaam’, aldus het centrum.

Toch zegt het IKNL niet uit te sluiten dat een latere diagnose ernstige gevolgen had kunnen hebben voor een relatief klein aantal patiënten.

Het IKNL zegt dat de toename van het aantal patiënten in lijn is met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, omdat door de vergrijzing meer mensen de diagnose kanker krijgen.

Een derde van de kankerpatiënten in 2021 was ouder dan 75 jaar en slechts 6% was jonger dan 45 jaar.

Borstkanker was vorig jaar de meest voorkomende vorm, met 15.700 nieuwe diagnoses, gevolgd door een vorm van huidkanker. Bij ongeveer 14.700 mensen werd longkanker vastgesteld.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment