Vermenigvuldigingsvlinder: Toename Nederlandse vlinderpopulatie

Vermenigvuldigingsvlinder: Toename Nederlandse vlinderpopulatie

Waarschijnlijk zie je deze zomer meer vlinders rondzweven, zegt vlinderbeschermingsorganisatie Butterfly Foundation. De groep schrijft over een explosie in de vlinderpopulatie op de biologiewebsite Nature Today.

Jaarlijks coördineert de stichting een jaarlijkse vlindertelling, waarbij vrijwilligers gedurende een kwartier elke vlinder tellen die ze in hun tuin zien. De organisatie verzamelt de informatie in een rapport over de status van de vlinderpopulatie in het land.

Volgens de bevindingen was de telling in de eerste twee weken van juli laag, maar in het weekend van 17 – 18 juli nam het aantal vlinders dat werd gezien sterk toe.

De groep schrijft de groei vooral toe aan het weer. ‘De verklaring voor deze massale opkomst is te vinden in het feit dat er dit voorjaar veel meer regen viel dan in voorgaande jaren’, schrijft de organisatie. Meer regen is beter voor planten en dat is een prima voedselbron voor rupsen.

Deze resultaten zijn voorlopig en het telproject loopt tot het einde van de maand. Als je wilt helpen, kun je je telling indienen via de website.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment