Veiligheidsraden komen met meer noodbedden voor vluchtelingen

Veiligheidsraden komen met meer noodbedden voor vluchtelingen

De 25 regionale veiligheidsraden hebben afgesproken om 2.000 extra bedden voor asielzoekers te plaatsen om de overbevolking van het aanmeldcentrum Ter Apel in Groningen te helpen.

Utrecht, Amsterdam en Haarlemmermeer hebben al aangeboden om met extra bedden te komen en voor donderdag zullen er nog 300 klaar zijn, aldus de NOS.

De situatie in Ter Apel is zo nijpend dat de dienst vluchtelingenopvang een nieuwe tent heeft neergezet om het aantal nieuwkomers op te vangen. Asielzoekers uit landen als Syrië, Afghanistan en Jemen moeten zich eerst inschrijven in Ter Apel, voordat ze in de reguliere asielzoekerscentra worden geplaatst terwijl hun aanvraag wordt behandeld.

Ter Apel kan 275 mensen huisvesten in noodopvang, maar daar slapen nu zo’n 700 mensen. Hulporganisaties hebben de situatie beschreven bij de centrum als betreurenswaardigmet ‘kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen die samen in tenten slapen’.

De commissarissen van de Veiligheidsraad hebben er ook bij junior minister van Justitie Eric van der Burg op aangedrongen om met een ‘permanente oplossing’ voor het probleem te komen. Ze zeggen dat hij met wetsvoorstellen moet komen die lokale autoriteiten zullen dwingen om asielzoekers onderdak te bieden als dat nodig is.

Het tekort aan bedden in het opvangcentrum is veroorzaakt door de huisvestingscrisis. Zo’n 13.500 mensen die de officiële vluchtelingenstatus hebben gekregen en nu naar een reguliere woning zouden moeten verhuizen, wonen nog steeds in centra omdat ze nergens anders heen kunnen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment