Veel hete lucht? Controverse groeit over de impact van windturbines op de gezondheid

Veel hete lucht? Controverse groeit over de impact van windturbines op de gezondheid

Windenergie lijkt voor Nederlanders de ideale duurzame energiebron. Het is kosteneffectief, heeft een lage CO2-voetafdruk en maakt gebruik van een hulpbron die Nederland in overvloed heeft: wind.

Deze week zijn echter parlementsleden geweest horen van experts over de impact van windturbines op de gezondheid – met name het regelmatige vegende geluid als de wieken draaien.

Windenergie is momenteel goed voor meer dan 11% van de elektriciteitsproductie in Nederland en het nieuwe kabinet wil dat fors verhogen in haar inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Volgens de Nederlandse Windenergie Vereniging (NWEA) zal in 2030 70% van de elektriciteit in Nederland afkomstig zijn van wind- en zonne-energie. Om dit mogelijk te maken, moet Nederland zijn windparken op land en op zee uitbreiden naar 15 gigawatt op land en 75 gigawatt op zee.

Lawaai

De ontwikkeling van offshore windparken heeft zijn eigen specifieke problemen, maar op land speelt een ander probleem: geluid.

Er is momenteel geen landelijke wettelijke minimumafstand tussen turbines en de bebouwde kom, wat heeft geleid tot protesten in het hele land, vooral op plaatsen waar lokale autoriteiten turbines willen plaatsen binnen 600 meter van de huizen van mensen.

De wettelijk geluidsniveau is 47 decibelgemeten buiten het huis, maar veel van het geluid van windparken hangt af van het type turbine en de windrichting en varieert met het weer.

De nieuwe minister van Energie Rob Jetten zei deze week tegen de Tweede Kamer dat het nog onduidelijk is hoeveel windturbines er in Nederland in de buurt van woonwijken komen te staan.

Maar door de beperkte ruimte in Nederland ‘is de kans groot dat een substantieel deel van de nieuw te bouwen turbines dichterbij dan een kilometer van een huis komt’, zei Jetten in antwoord op Kamervragen.

Gezondheid

Op dit moment staan ​​volgens Jettens eigen cijfers zo’n 55.000 woningen op minder dan een kilometer van een windturbine. Velen die in de buurt van windturbines wonen, klagen over gezondheidsproblemen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid en slaapstoornissen.

Experts zijn echter verdeeld over de impact van wonen in de buurt van turbines op de gezondheid en volksgezondheidsinstituut Het RIVM voert momenteel een nieuw onderzoek uit na een 2020 rapport concludeerde dat ‘er een duidelijke relatie is tussen het geluidsniveau van windturbines en hinder’.

Ondanks dit, het rapport zei dat er was niet voldoende bewijs dat dicht bij windturbines gezondheidsproblemen veroorzaakt, zoals hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen of mentale en cognitieve stoornissen, zoals sommige mensen zouden beweren.

In november heeft een groep artsen, Wind Wiki, opdracht gegeven voor een evaluatie van het RIVM-onderzoek, dat volgens epidemioloog Dick Bijl tot de conclusie kwam dat het rapport ‘wetenschappelijk onhoudbaar’ was.

‘Ik was verrast om te zien dat het onderzoek werd gesponsord door de overheid en geïnteresseerden, en dat een aantal van de auteurs tips gaven over hoe om te gaan met mensen die last hadden van de turbines’, zegt Bijl tegen DutchNews.nl.

Demonstraties

De lokale bevolking protesteert tegen de bouw van onshore windturbines in het hele land. Vorig jaar voorjaar waren er in Amsterdam protesten tegen de 17 windturbines die de gemeente wil plaatsen. De situatie is vergelijkbaar in Drenthe, waar meerdere megawindparken zijn gepland.

Een woordvoerster van de NWEA vertelde DutchNews.nl dat ‘overheden en ontwikkelaars met plannen voor windturbines altijd overleg- en voorlichtingsrondes zullen organiseren voor de buurt en iedereen met een gevestigd belang’ en dat ‘meestal zijn wijzigingen in plannen de resultaat.’

Demonstranten, zei ze, hebben altijd het democratische recht om gerechtelijke procedures te starten.

Turbine syndroom

De rechtbanken zijn al ingeschakeld. In juni gelastte de Raad van State, de hoogste Nederlandse bestuursrechter, meer onderzoek naar de milieu-impact van een windparkproject in Groningen, waardoor mogelijk 20 tot 25 projecten die nog in de planningsfase zitten vertraging oplopen.

De gemeente zei dat het windpark in Delfzijl met 16 turbines niet gebouwd kan worden in afwachting van nader onderzoek naar de waarschijnlijke impact van het geluid en de schaduwen van de turbine-armen. De vergunning voor het windpark is verleend zonder dit extra onderzoek, dat op grond van Europees recht had moeten gebeuren.

De uitspraak houdt in dat bij tientallen andere projecten nu ook een milieueffectrapportage wordt gedaan, waarin bijvoorbeeld wordt gekeken naar de waarschijnlijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.

Europa

Ook elders in Europa speelt de impact van turbines een rol. In november 2020 bijv. een koppel in Frankrijk won € 110.000 in een civiele rechtszaak klagen over de impact van nabijgelegen turbines op hun gezondheid. De Franse rechtbank erkende de term ‘turbinesyndroom’ waar veel van deze klachten onder vallen.

De term ‘turbinesyndroom’ is zwaar omstreden en is ontkracht door 25 collegiaal getoetste onderzoeken. Klimaatminister Rob Jetten beaamt dat. ‘Het herkennen van een syndroom als het windturbinesyndroom is aan de medische wetenschap en niet aan de rechterlijke macht of mij’, zei hij deze week tegen de Kamerleden.

Erwin Noordrover, juridisch deskundige op het gebied van windontwikkelingen in Nederland van New Ground Law, zegt tegen DutchNews.nl dat ‘het onderzoek uitgebreid is en aantoont dat er geen reden is om te vermoeden dat geluidsoverlast gezondheidsrisico’s met zich meebrengt’.

‘Turbinesyndroom’, zei hij, ‘is geen wetenschappelijk geldige term.’

juridisch precedent

‘Er zijn soortgelijke zaken in Nederland geweest, niet direct gerelateerd aan gezondheidsproblemen, die door de rechter zijn weggegooid omdat de windenergiebedrijven zich aan de Nederlandse regelgeving hielden’, zegt Noordrover.

‘In het Franse geval voldeed het energiebedrijf niet aan de geluidshinderregelgeving’, zegt hij. Frankrijk stelt momenteel dat windturbines op een minimale afstand van 700 meter van bewoners moeten staan.

Windenergie is en blijft onmisbaar in onze (toekomstige) energiemix, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen’, zegt Jetten in zijn antwoorden aan Kamerleden. Windturbines, zei hij, hebben weinig subsidies nodig en produceren het hele jaar door energie.

Desalniettemin zal het nieuwe kabinet stappen ondernemen om regels af te spreken over de afstand tussen turbines en woningen.

De overheid onderkent dat omwonenden ernstige overlast ervaren van windturbines … en er moeten passende maatregelen worden genomen om dit te beperken’, zei hij. ‘Maar maatwerk is nodig, want elke zaak is anders.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment