Tweede talen en dialecten worden veel gesproken in Nederlandse huizen

Tweede talen en dialecten worden veel gesproken in Nederlandse huizen

Ongeveer een kwart van alle 15-plussers in Nederland spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands, blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS.

Het onderzoek, gebaseerd op informatie uit 2019, omvat zowel regionale talen als Fries en Limburgs als ‘vreemde talen’ waaronder Engels, Pools en Turks.

Ongeveer 10% van de deelnemers aan het onderzoek sprak een van de drie door de Nederlandse overheid erkende streektalen, 5% gebruikte een andere dialoog en 8% een andere taal.

Er zijn sterke regionale verschillen. In Limburg bijvoorbeeld, communiceert iets minder dan de helft van de respondenten thuis voornamelijk in het Nederlands, 48% spreekt Limburgs en de rest andere talen of dialecten. Zo’n vier op de tien Friezen spreken thuis friet, terwijl in Noord en Zuid-Holland andere talen domineren.

Ongeveer 18% van de huishoudens met laagopgeleide ouders spreekt thuis een andere taal, vergeleken met 11% van de huishoudens waar de ouders een universitair diploma hebben.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment