Tilburg gaat uitkeringsgerechtigden niet straffen in halfjaarlijkse regeling

Tilburg gaat uitkeringsgerechtigden niet straffen in halfjaarlijkse regeling

Uitkeringsgerechtigden in Tilburg kunnen zes maanden lang een huis delen met hun partner zonder zich zorgen te hoeven maken over de gevolgen voor hun inkomen. Trouw.

Alleenstaanden hebben recht op € 1.199,- per maand aan bijstand, maar een stel krijgt € 1.627,- en daardoor hebben mensen die gaan samenwonen minder te besteden. ‘Dit maakt veel mensen die willen samenwonen huiverig om de stap te zetten’, zegt Lahlah tegen de krant.

De Tilburgse pilot, die over een half jaar geëvalueerd wordt, is het eerste experiment in Nederland, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

Het experiment moet ook duidelijk maken wat een gedeeld huishouden precies is. ‘Wat is het verschil tussen dat en mensen in een relatie die elkaar regelmatig bezoeken? Daar zijn mensen verward over. Ze willen het goede doen, maar zijn bang voor de gevolgen. Maar het kan niet zo zijn dat mensen met een uitkering geen relatie kunnen hebben’, zei Lahlah.

In Tilburg hebben zo’n 7.000 mensen een bijstandsuitkering. Als de regeling een succes is, worden aanvragers die ervoor kiezen om deel te nemen door de gemeente uitgenodigd om te praten over eventuele financiële gevolgen voor hun inkomen. Wie niet wil blijven samenwonen, kan terug naar huis.

Voordelen lobbygroep Landelijke Cliëntenraad zegt voorstander te zijn van de regeling. ‘We hopen dat er iets soortgelijks komt voor uitkeringsgerechtigden die opgroeiende thuiswonende kinderen hebben. Ze moeten vaak weg omdat hun inkomen gevolgen heeft voor de uitkering van hun ouders’, zegt voorzitter Emma Asante tegen Trouw.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment