Steden en provincies roepen op tot massale uitgaven om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren

Steden en provincies roepen op tot massale uitgaven om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren

Volgens een alliantie van de 16 grootste steden, verschillende provincies, fietslobbygroep Fietsersbond en het openbaar vervoer moet de Nederlandse overheid 1,5 tot 2 miljard euro per jaar uitgeven om ervoor te zorgen dat er in 2040 600.000 nieuwe woningen gebouwd worden in de grotere Nederlandse steden. Diensten.

Het geld moet worden besteed aan infrastructuur, met name het tot stand brengen van goede openbaarvervoersverbindingen in de gebieden die zijn bestemd voor grote woonprojecten, het plan financiers vertelden omroep NOS.

Het conciërgekabinet heeft de komende 10 jaar € 100 miljoen per jaar gereserveerd om de bouw van meer woningen aan te moedigen en heeft gezegd dat eventuele aanvullende financiering tot de volgende regering moet worden overgelaten.

Ook willen de gemeenten optreden tegen de vaak tegenstrijdige regelgeving van de rijksoverheid. ‘Het ene ministerie vraagt ​​om meer woningen, het andere zegt dat de grond voor goederentreinen moet worden gebruikt’, zegt een woordvoerder van Den Bosch tegen de NOS. ‘Dat leidt tot administratieve rompslomp en gezondheids- en veiligheidsrisico’s.’

Een miljoen huizen

In februari, een alliantie van ontwikkelaars, bouwbedrijven, lobbygroepen, woningcorporaties en huurdersvereniging zei dat er in Nederland de komende 10 jaar een miljoen nieuwe woningen moeten worden gebouwd om aan de vraag te voldoen.

Tegelijkertijd zijn er volgens hen maatregelen nodig om wijken te verbeteren en de Nederlandse woningvoorraad energiezuiniger te maken.

De huidige strategie van de overheid is om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren via nieuwbouw en andere gebouwen te verbouwen. Ontwikkelaars klagen echter al jaren over de beperkingen op grootte en prijs die hun worden opgelegd door gemeenten, evenals over de hoge kosten van bouwgrond.

Oude winkelcentra

Ondertussen zei architect- en adviesbureau KAW in een nieuw rapport voor de Nederlandse sociale huursector dat er genoeg ruimte is in naoorlogse wijken, oude winkelcentra en op voorpleinen van tankstations om alle een miljoen huizen bouwen die volgens deskundigen nodig zijn.

Naoorlogse buurten kunnen zo’n 800.000 opnemen, terwijl de rest kan worden gebouwd in overtollige ruimtes in stedelijke gebieden, zei KAW.

Van bouwers en ontwikkelaars is bekend dat ze de voorkeur geven aan het ontwikkelen van groene velden omdat het gemakkelijker en goedkoper is dan bouwen in steden.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment