Shell-bestuur ‘mogelijk aansprakelijk’ voor niet-aanpakken CO2: Milieudefensie

Shell-bestuur ‘mogelijk aansprakelijk’ voor niet-aanpakken CO2: Milieudefensie

Milieucampagnegroep Milieudefensie heeft de directieleden van Shell geschreven om hen te waarschuwen dat ze: aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het nalaten om actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ondanks dat de rechters daartoe vorig jaar opdracht hadden gegeven.

Afgelopen mei zei een rechtbank in Den Haag dat Shell haar rol moet spelen in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering en ‘verminder de kooldioxide uitgestoten door de Shell-groep en haar klanten met 45% netto tegen eind 2030, vergeleken met het niveau in 2019.’

Shell, dat in beroep gaat tegen de uitspraak, zegt in Nederland niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvinden. ‘De plaats delict is in dit geval de locatie waar de uitstoot plaatsvindt’, zei een advocaat van Shell tegen de rechtbank tijdens de zittingen van 2021.

Milieudefensie, die de oorspronkelijke zaak samen met andere groengroepen en 17.000 burgers aanbracht, probeert nu bestuursleden tot actie aan te zetten.

‘Het oordeel van de rechter was duidelijk en noodzakelijk: Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering, die mensenlevens en kostbare ecosystemen bedreigt’, zei campagneleider Nine de Pater.

‘Wat Shell wel of niet doet, wordt bepaald door de verantwoordelijken, daarom kijken we naar hen. Het bestuur moet zich ervan bewust zijn dat het Shell moedwillig blootstelt aan mogelijke schadeclaims die het bedrijf nooit zou kunnen betalen.’

Hoger beroep

Het hoger beroep wordt op zijn vroegst in 2023 behandeld en Milieudefensie zegt pas na de behandeling van die zaak verdere stappen te ondernemen.

In februari waarschuwde werkgeversorganisatie VNP-NCW dat de vertragingen van de overheid bij het opstellen van klimaatbeleid campagnegroepen de ruimte geven om milieuwetgeving te ontwikkelen met behulp van de rechtbanken in plaats van het politieke systeem.

Dat is slecht voor de bedrijfsinvesteringen, zegt voorzitter Ingrid Thijssen. De uitdaging waar Nederland voor staat om de CO2-uitstoot in acht jaar tijd met minimaal 55% te verminderen, kan alleen worden bereikt als we dit via een verenigd front aanpakken.

Tata Steel is momenteel, evenals Shell, het doelwit van particuliere vervolgingen in Nederland met betrekking tot klimaatstrategieën en koolstofemissies.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment