Schouten verwerpt oproepen tot verbod op palingvisserij om bevolkingsafname een halt toe te roepen

Schouten verwerpt oproepen tot verbod op palingvisserij om bevolkingsafname een halt toe te roepen

Minister van Landbouw Carola Schouten heeft gezegd dat ze geen plannen heeft om de palingvisserij te verbieden nadat wetenschappers hadden gewaarschuwd dat de dieren op het punt stonden uit te sterven.

De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) adviseerde in november een verbod omdat de populatie glasaal in de Noordzee is gedaald tot 0,6% van het niveau in 1980.

De raad zei dat vervuiling en vernietiging van het leefgebied van de paling de belangrijkste redenen waren voor de achteruitgang.

Schouten heeft gezegd in antwoord op vragen in het parlement dat ze tegen een regelrecht verbod is. ‘Ik zal werken aan het implementeren van maatregelen die de palingpopulatie op Europees niveau versterken en verbeteren’, schreef ze.

Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research en de Nederlandse afgevaardigde bij ICES: ‘Voor ons is de biologische vraag of het niveau van de palingpopulatie gezond genoeg is om te vissen.

‘Het is hoe dan ook een zorgwekkende situatie. U wilt herstel zien en dat zien wij niet.’

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN, een organisatie die pleit voor duurzame palingvisserij, zegt dat de palingpopulatie zich sinds de jaren negentig op een ‘laag maar stabiel’ niveau bevindt.

Het leefgebied van ‘de paling’ is veranderd. Er zijn polders aangelegd, moerassen drooggelegd en sluizen en gemalen verschenen. Het zijn allemaal obstakels die er voorheen niet waren en daar staat de paling onder druk.’

Koelewijn zei dat het verbieden van de palingvisserij het risico inhoudt om het ondergronds te rijden ‘omdat mensen niet stoppen met het eten van paling.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment