Romeinse vondsten in Utrechtse Limes uniek in de wereld

Romeinse vondsten in Utrechtse Limes uniek in de wereld

De vondsten zijn te zien in Catellum Hoge Woerd. Foto: Cornutus via Wikimedia Commons

Archeologen hebben uiterst zeldzame Romeinse artefacten gevonden in een gebied van Utrecht dat ooit deel uitmaakte van de Nederduitse Limes, de marsroute die de grens van het Romeinse Rijk markeerde en die onlangs werd uitgeroepen tot UNESCO Wereld Erfgoed plaats.

De vondsten, die in 2019 zijn opgedoken en pas openbaar gemaakt deze week, na twee jaar conserveringswerk, inclusief een complete boutkopraket en twee sets hoofdstellen en bits.

De boutkop, die zou worden afgevoerd uit een ballista of lanceerplatform, meet 52,6 centimeter en is de enige complete raket die is gevonden op een plek waar de Romeinen marcheerden. Het was een van hun meest formidabele wapens en de puntige bouten konden gemakkelijk ijzeren schilden doorboren.

‘De natte klei en het gebrek aan zuurstof hebben de objecten buitengewoon goed bewaard’, zegt stadsarcheoloog Erik Graafstal. Er werd ook een volledig bewaard gebleven rieten visfuik gevonden.

De vondsten zullen nieuw licht werpen op de Romeinse militaire kleding, religieuze praktijken en handelsroutes van 2000 jaar geleden, menen archeologen. Scherven van een amfora van garum, de geliefde vissaus van de Romeinen, bijvoorbeeld, toonden aan dat het helemaal van Pompeï naar het versterkte kamp Castellum Hoge Woerd was gereisd.

Terwijl de visfuik en bouten tot de dagelijkse attributen van een Romeins militair kamp behoren, behoren andere vondsten, zoals de teugels en bits, tot de categorie van rituele afzettingen.

Een reeks fibulae, ringen en munten, evenals twee potten die met opzet lijken te zijn doorboord, lijken ook te zijn achtergelaten als offergaven aan de goden. Een van de potten draagt ​​het opschrift ISPANI of Hispanis, wat kan wijzen op de Spaanse afkomst van de soldaat die het daar heeft achtergelaten.

De vondsten zijn te zien op open monumentendag op 11 september in archeologisch museum Castellum Hoge Woerd en wordt op een later tijdstip onderdeel van grotere regionale tentoonstelling over de Limes aan het Castellum.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment