Rekenkamer zegt dat er meer moet worden gedaan om schijnzelfstandigheid aan te pakken

Rekenkamer zegt dat er meer moet worden gedaan om schijnzelfstandigheid aan te pakken

De Nationale Rekenkamer Algemene Rekenkamer heeft kritiek geuit op de Belastingdienst omdat het niet optreedt tegen schijnzelfstandigheid, en zegt dat maar weinig bedrijven en freelancers worden gecontroleerd.

De rekenkamer, die 1,1 miljoen zzp-aangiftes analyseerde, zei in zijn rapport dat de pakkans klein is die als zzp’er optreden, maar als vaste werknemer moet worden beschouwd.

Dat heeft onder meer te maken met een moratorium op actieve controles en een tekort aan gekwalificeerd personeel, aldus de rekenkamer.

Zelfstandigen betalen minder belasting en premies dan mensen in loondienst, terwijl de bedrijven die ze gebruiken geen premies voor pensioenpremies voor hen hoeven te betalen. Dit verstoort de arbeidsmarkt, stelt de rekenkamer.

De problemen vloeien voort uit de in 2016 ingevoerde wetgeving die de VAR-freelanceverklaring verving en schijnzelfstandigheid moest aanpakken door opdrachtgever en freelancer gezamenlijk verantwoordelijk te maken.

De wet werd echter zo bekritiseerd dat deze nooit formeel is toegepast en belastinginspecteurs zijn nog steeds beperkt tot het uitvoeren van controles in specifieke gevallen.

In de twee jaar tot eind vorig jaar bezochten belastingambtenaren slechts 475 bedrijven om hun gebruik van freelancers te controleren, maar identificeerden slechts vier mogelijke inbreuken, aldus de rekenkamer.

Vragenlijst

De handhavingsinspanningen richten zich momenteel op een online vragenlijst waarin opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nagaan of hun werkrelatie een opdracht of een arbeidsovereenkomst is, maar ook deze wordt zelden gebruikt krijgt kritiek omdat het geen duidelijkheid geeft.

Belastingminister Marnix van Rij zei in een reactie dat hij ‘de problemen erkent’ en serieus zal nemen. Het rapport van de rekenkamer zal ook onderdeel uitmaken van de regeringsplannen om de Nederlandse arbeidsmarkt te hervormen, zei hij.

Vakbonden hebben hun toevlucht genomen tot juridische stappen om schijnzelfstandigheid aan te pakken bij zogenaamde platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo, en in verschillende gevallen de rechtbanken hebben bestuurders geoordeeld en bezorgers moeten worden beschouwd als vaste werknemers.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment