Rekenkamer staakt inspanningen om fraude in de gemeenschapsgezondheidszorg tegen te gaan

Rekenkamer staakt inspanningen om fraude in de gemeenschapsgezondheidszorg tegen te gaan

Inspanningen om fraude in de zorg te bestrijden mislukken en pakkans extreem laag, heeft de rekenkamer zei in een nieuw rapport.

De accountants keken naar 14 gevallen waarin bedrijven zouden hebben gefraudeerd met jeugdzorg, wijkverpleging en aanleunwoningen. Ze ontdekten dat verzekeringsmaatschappijen en lokale autoriteiten veel informatie uitwisselen, maar heel weinig doen om daadwerkelijk vast te stellen of er sprake is van fraude.

En als ze constateren dat er fraude wordt gepleegd, wordt er weinig aan gedaan om het probleem aan te pakken, stellen de accountants.

‘Toezichthouders, zoals de zorgraad NZa en de landelijke inspecties hebben geen cijfers waaruit blijkt dat er vaak zorgfraude voorkomt’, stellen de accountants. ‘Ook politie en justitie missen een goed overzicht. Ook is niet duidelijk hoeveel overheidsgeld er wordt afgeroomd door frauduleuze zorgaanbieders.’

Schattingen lopen op tot enkele miljarden euro’s per jaar terwijl gezondheid verzekeraars registreren enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar aan zorggerelateerde fraude.

Nederland heeft duizenden kleine bedrijven die zorg verlenen, variërend van wijkverpleging tot psychiatrische diensten, jeugdbegeleiding en woonzorg.

Ze worden gefinancierd door gemeenten en zorgverzekeraars, vaak via pgb’s, of persoonlijke zorgbudgetten waarmee mensen die zorg nodig hebben zelf diensten kunnen inkopen.

Fraude kan vele vormen aannemen, vaak door uren in rekening te brengen dat ze niet hebben gewerkt, maar in sommige gevallen eisen bedrijven contant geld op zonder enige service te verlenen.

Zo werd in februari een regeling voor het subsidiëren van ondersteunende banen in de zorgsector en het vrijmaken van verplegend personeel voor zorgtaken vanwege het coronavirus opgeschort vanwege vermoedelijke fraude – en mogelijk tot 11 miljoen euro gestolen.

In totaal hadden 28 van de 32 onderzochte bedrijven minder werknemers op de loonlijst dan waarvoor ze subsidie ​​hadden aangevraagd, terwijl negen nooit belastingen en premies hadden betaald en zeven eenmanszaken waren.

Bonussen

Het ministerie van Volksgezondheid gaf in december ook toe dat sommige zorgbedrijven fraude hadden gepleegd door ten onrechte bonussen te claimen voor werknemers die niet in hun boeken stonden, of door het geld zelf in de zak te steken. Dat probleem was vooral acuut bij bedrijven die thuisverpleging of jeugdzorg leveren, zei RTL destijds.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid in Twente en vorig jaar gepubliceerd ontdekten dat verschillende kleine zorgorganisaties hun kwetsbare cliënten – vaak lastige jongeren of mensen met psychische of verslavingsproblemen – hadden gedwongen op marihuanaplantages te werken en hen zelfs hadden verhandeld voor seks.

De organisaties, vaak eenmansbedrijven met enkele cliënten, boden verschillende vormen van zorg aan, waaronder een beschut werkprogramma voor groepen en individuen, en één bood beschutte huisvesting aan.

Het rapport benadrukte ook het gebrek aan informatie over zorgbedrijven die met overheidsgeld werken en roept op tot veel betere screeningprocessen en -controles.

Veel van de bedrijven zijn ingebed in een breder crimineel circuit met betrekking tot onroerend goed, de horeca en de transportsector, aldus de onderzoekers. In de meeste gevallen konden de onderzoekers geen informatie vinden over het inkomen van de bedrijven of over het eventuele aantal personeelsleden dat ze in dienst hadden.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment