Raden verteld om ervoor te zorgen dat ze 30% sociale huisvesting hebben

Raden verteld om ervoor te zorgen dat ze 30% sociale huisvesting hebben

Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge wil dat alle gemeenten in het land ervoor zorgen dat ten minste 30% van hun woningen in de huurgecontroleerde categorie valt. Zo zijn er genoeg sociale woningen voor iedereen die dat nodig heeft en wordt de spreiding over Nederland eerlijker, zei de minister deze week tegen de Tweede Kamer.

Gemeenten die de doelstelling al halen – en dat geldt ook voor alle grote Nederlandse steden – kunnen zich dan concentreren op het zorgen voor voldoende huisvesting voor mensen met middeninkomens, die momenteel onder druk staan, aldus De Jonge.

Daarnaast hebben gemeenten de opdracht gekregen een plan op te stellen om ervoor te zorgen dat bepaalde groepen in de samenleving, zoals ex-gedetineerden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ook een eigen woning kunnen krijgen.

‘Iedereen verdient een thuis, maar voor mensen die extra zorg nodig hebben kan het lastig zijn om iets passends te vinden’, zegt De Jonge. ‘Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor deze groepen. Dat betekent meer sociale huisvesting en goede ondersteuning.’

In 2030 zouden woningcorporaties 250.000 nieuwe huurwoningen moeten hebben gebouwd, verspreid over het hele land, aldus de minister. Sociale huisvesting is bestemd voor lage inkomens, met een maximale huur van € 763.

Onderzoek door Trouw blijkt dat tweederde van de gemeenten de doelstelling niet haalt, vooral in landelijke gebieden. In Amsterdam daarentegen is bijna de helft van de woningvoorraad huurgecontroleerd en in Groningen 60%

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment