Pensioenkloof groot probleem voor oudere allochtonen: AFM

Pensioenkloof groot probleem voor oudere allochtonen: AFM

Veel oudere immigranten in Nederland zijn financieel kwetsbaar omdat ze geen aanspraak kunnen maken op een volledig AOW-uitkering, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse financiële sector waakhond AFM.

Gepensioneerden moeten 50 jaar in Nederland wonen om in aanmerking te komen voor een volledige AOW (AOW) en aangezien veel immigranten als volwassene zijn gaan werken, zullen ze een fors pensioengat hebben, aldus de AFM.

Tegelijkertijd weten velen niet dat ze aanspraak kunnen maken op extra geld (AIO) om dit aan te vullen tot het minimuminkomen, aldus de AFM. Ongeveer 40% van de gepensioneerden met een ‘niet-westerse’ achtergrond leeft momenteel onder de de armoedegrens.

De AFM stelt dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de specifieke problemen van oudere immigranten, gezien de taalbarrière, en meer mensen bewust moet maken van het bestaan ​​van de AIO.

De pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67 jaar. Als de verhoging volledig is doorgevoerd, moet een immigrant sinds zijn 17e in het land zijn om in aanmerking te komen voor dezelfde AOW als een autochtoon die nooit in het buitenland heeft gewoond.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment