Overheid moet 15 miljard euro vinden om gat in financiën te dichten

Overheid moet 15 miljard euro vinden om gat in financiën te dichten

Het kabinet zal bij de publicatie van de voorjaarsbegroting op 1 juni 10 miljard en 15 miljard euro moeten vinden om een ​​reeks gaten in de overheidsfinanciën te dichten.

Het grootste tekort is de € 7 miljard aan gederfde inkomsten na een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar dat de belasting op sparen en beleggen – de zogenaamde ‘box 3-belasting’ – onrechtmatig is berekend.

Het oordeel werd destijds beschreven als een ‘midscheepse raketaanval op de financiën van het coalitieakkoord’. Minister van Financiën Marnix van Rijn werkt aan een nieuwe spaarbelasting die voldoet aan de uitspraak, maar de overheid zal mensen van wie het spaargeld sinds 2017 volgens de oude methode werd belast, moeten compenseren.

Ook zullen ministers uitvoering moeten geven aan een besluit van de Eerste Kamer om de AOW te verhogen met het minimumloon, dat alleen al in het eerste jaar naar schatting 2,4 miljard euro gaat kosten.

De oorlog in Oekraïne heeft ook nieuwe verplichtingen met zich meegebracht in de vorm van compensatie voor hogere brandstofkosten, wat € 6,2 miljard gaat kostenen een toezegging om de defensie-uitgaven te verhogen.

Groeifonds

Minister Sigrid Kaag van Financiën zal in de voorjaarsbegroting moeten aangeven waar de extra miljarden vandaan komen. NOS meldde dat een waarschijnlijk slachtoffer het nationale groeifonds is, bekend als het ‘Wopke-Wiebes fonds’ na de twee ministers die het bedachten, was dat bedoeld om 6,7 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van de kenniseconomie.

Het hogere pensioentarief zou deels kunnen worden gecompenseerd door aanscherping van belastingvoordelen die in het voordeel zijn van rijkere gepensioneerden, zoals het gedisconteerde tarief van de inkomstenbelasting.

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip gaf vorige week aan dat het extra geld om de hoge brandstofkosten te dempen hoogstwaarschijnlijk afkomstig zal zijn van nieuwe belastingen op vermogen. ‘Als je iets wilt doen voor kwetsbare mensen, moet je geld herverdelen in Nederland’, zei ze. ‘Dat zal door andere mensen moeten worden betaald.’

Sterk herstel

Tegenover het financiële tekort staan ​​de positievere economische cijfers voor 2021. Het CBS meldde in februari dat de economie vorig jaar met 4,8% groeide, bijna 1% hoger dan de prognose die als basis voor de begroting van september vorig jaar was gebruikt.

Het jaarlijkse begrotingstekort was 2,5%, binnen de EU-grens van 3%, beter dan de meeste verwachtingen, terwijl de staatsschuld 52% van het BBP bedroeg, 10 procentpunten lager dan de meest optimistische prognose van de regering, resulterend in een virtuele besparing van ongeveer € 20 miljard.

Het sterke economische herstel van het coronavirus heeft nog een ander domino-voordeel, omdat het betekent dat de overheid minder hoeft uit te geven om bedrijven te compenseren voor de gevolgen van de pandemie.

Maar gezien de verwachte rentestijging en de turbulentie als gevolg van de oorlog in Oekraïne is het kabinet terughoudend met gunstige economische omstandigheden. ‘Er is geen garantie dat het economisch tij gunstig blijft’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën tegen het Financieele Dagblad.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment