Oproepen om verouderd bouwbeleid te moderniseren voor een groenere stad

Oproepen om verouderd bouwbeleid te moderniseren voor een groenere stad

Nederlandse politici hebben toegegeven dat het lokale beleid voor bouwvergunningen verouderd is en moet worden herzien om de klimaatveranderingsdoelen te bereiken.

In steden als Amsterdam, waar veel gebouwen ‘beschermd’ zijn, mogen huiseigenaren vaak helemaal geen dubbele beglazing plaatsen, terwijl voor klussen als het vervangen van rotte kozijnen een langdurige bouwvergunning nodig is.

Maar experts zeggen verbeteren woningisolatie is een belangrijk onderdeel van het verminderen van het energieverbruik in huis en alternatieven voor gas gebruiken zoals warmtepompen, die alleen werken in goed geïsoleerde woningen.

Een tint verkiezing evenement voor internationals op woensdagavond, gaf Reinier Dantzig, het hoofd van de liberaal-democraten van de stad (D66), toe dat het gebouwenbeleid van de hoofdstad niet geschikt is voor de 21st eeuw. ‘We moeten ervoor zorgen dat huiseigenaren en huurders goede aannemers kunnen vinden, maar je moet er ook voor zorgen dat sommige regels worden geschrapt’, zei hij. ‘In de meeste monumentale panden heb je kan niet eens dubbele beglazing plaatsen – en dit is iets van vroeger.’

verkiezingen

De meeste politieke partijen in de Nederlandse hoofdstad voeren campagne voor een platform van duurzaamheid voor de lokale verkiezingen op 14, 15 en 16 maart, en toonaangevende partijen zoals GroenLinks zeggen dat het verbeteren van de verouderende gebouwenvoorraad van de stad daar deel van uitmaakt.

Amsterdam, dat momenteel een groen-linkse coalitie heeft, heeft gezegd ‘sneller groen te willen gaan dan gepland’. fondsen om gebouwen te helpen isoleren, zonnepanelen en groene daken te installeren, evenals beleid voor emissievrij transportmeer windmolenparken en zelfs Geothermische energie productie.

Maar het heeft al toegegeven het is onwaarschijnlijk om zulke ambitieuze doelen te bereiken, en vorig jaar zelfs om hulp gevraagd van een ‘miniburgerraad’.

‘Geweigerd’

Een verzoek om vrijheid van informatie ingediend door Dutch News heeft echter aangetoond dat de hoofdstad de prestaties van haar eigen stedenbouwkundige diensten niet meet om mensen te helpen hun gebouwen duurzamer te maken.

Tussen november 2020 en oktober 2021 ontvingen ambtenaren 1116 planningsverzoeken, waaronder het plaatsen of vervangen van ramen en kozijnen.

Eén op de acht verzoeken werd ofwel geweigerd, ‘ingetrokken door de aanvrager’ of ‘niet behandeld’ volgens berekeningen van DN. Drie aanvragers moesten juridische stappen ondernemen om hun aanvraag te laten goedkeuren.

Hoewel sommige verzoeken andere maatregelen omvatten, zoals het toevoegen van balkonruimte of dakramen, hebben Amsterdamse planners volgens de verstrekte gegevens herhaaldelijk verzoeken om alleen raamkozijnen te vervangen afgewezen. In het afgelopen jaar werden 59 van de aanvragen bij Dutch News (5%) ronduit afgewezen.

Ondertussen klagen bewoners die verzoeken hebben ingediend om hun ramen te isoleren over lange vertragingen en uitgebreide bureaucratie, waaronder eisen voor gedetailleerd materiaal zoals 3D-diagrammen van vervangende raamkozijnen.

niet haalbaar

Jan Paternotte, fractievoorzitter van de D66-liberaal-democraten en voormalig leider van de Amsterdamse partij, vertelde Dutch News dat het tijd is om het gebouwenbeleid te actualiseren en te vereenvoudigen om veerkracht tegen klimaatverandering in Nederland te bereiken.

‘Het is niet haalbaar’ [if you say you can’t double glaze buildings],’ hij zei. ‘Al kan ik wel begrijpen dat je zonnepanelen niet op heel zichtbare plekken wilt zetten, en dat je energie opwekt op plekken waar het mensen niet stoort.’

Dirk van den Bosch, woordvoerder van de gemeente Amsterdam, zei dat verzoeken om gebouwen te verduurzamen niet los van de normale planningsverzoeken werden behandeld.

Hij zei echter dat de diensten voor Monumenten en Archeologie (M&A) en de Quality Standards Commission (CRK) de opdracht kregen om ‘de huidige stad, inclusief de monumentale gebouwen, duurzamer en geschikt voor de toekomst te maken… mensen helpen oplossingen te vinden in plaats van alleen aanvragen weigeren.’

Hij wees erop dat er een nieuwe dienst, het Loket Duurzaam Erfgoed, is opgericht om niet-professionele gebouweigenaren te helpen vergroenen, en begeleidde 90 bewoners in 2021.

Investeren

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst deze week beloofden Amsterdamse raadsleden en kandidaten meer te doen.

‘We hebben een fonds van €10 miljoen [for making local council buildings sustainable]dat is een goed begin, maar niet genoeg’, zei Dantzig van D66.

Het opleiden van de benodigde geschoolde arbeidskrachten is een andere uitdaging, aldus Fatihya Abdi, een raadskandidaat voor de PvdA-partij. ‘Een groot probleem dat we ook voorzien, is dat we een enorm personeelstekort hebben, [especially in] van technici, de mensen die ons moeten helpen onze klimaatdoelen te halen’, zei ze. ‘We willen investeren in meer stages, en mensen meer begeleiding geven om dit soort banen te doen.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment