Ondersteuning door coronavirus voor industrie vermindert prikkels om zich aan te passen: centrale bank

Ondersteuning door coronavirus voor industrie vermindert prikkels om zich aan te passen: centrale bank

Hoewel de steunmaatregelen van de overheid in het eerste jaar van de coronaviruscrisis effectief waren in het ondersteunen van zwaar getroffen industrieën, verminderden ze ook de prikkel voor bedrijven om zich aan te passen aan veranderingen, De Nederlandsche Bank zegt in een nieuw rapport.

‘Daarom is het belangrijk om voortaan af te stappen van generieke ondersteuning’, zegt de bank.

De steunmaatregelen bleken volgens de bank zeer succesvol, faillissement en de werkloosheidscijfers laag, en waardoor de economie snel kan herstellen in perioden zonder maatregelen voor sociale afstand.

Maar ze kosten de overheid ook veel geld. Met de loonkostensubsidies en bijdragen in de vaste lasten was in totaal circa € 40 miljard nodig, terwijl de Belastingdienst nog circa € 20 miljard aan uitstel van betaling heeft.

Bovendien, zegt de achterkant, bestaat de mogelijkheid dat door de steunmaatregelen veel slecht presterende bedrijven het hoofd boven water hebben gehouden, terwijl deze bedrijven in een economie met een ‘normale’ bedrijfsdynamiek failliet zouden zijn gegaan.

Lees de samenvatting van het rapport, in het Engels.

Op 1 april lopen de maatregelen af ​​en dat betekent dat bedrijven zich nu moeten aanpassen aan de nieuwe situatie, zegt de bank.

‘De steunmaatregelen verminderen juist de prikkel voor bedrijven om dat te doen’, concludeert het rapport. ‘Daarom is het in een ongunstig scenario waarin grote delen van de economie opnieuw voor langere tijd genoodzaakt moeten worden stilgelegd, belangrijk om het draagvlak beter te richten.’

Dit kan, zegt de bank, door de steun meer te richten op die sectoren die direct worden getroffen door verplichte bedrijfssluitingen. Daarnaast kan een omzetdrempel ook de effectiviteit van de maatregelen vergroten.

Het financiële hulppakket leidde ook de macro-economische advieseenheid van de regering CPB waarschuwt vorig jaar dat overheidssteun bedrijven overeind hield die sowieso failliet zouden zijn gegaan.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment