Ombudsmannen: hulp komt ten goede aan kinderen en partners van schandaalslachtoffers

Ombudsmannen: hulp komt ten goede aan kinderen en partners van schandaalslachtoffers

De ombudsdiensten die de Nederlandse overheid reguleren, hebben opgeroepen tot snellere actie om de schade aan tienduizenden mensen die getroffen zijn door het kinderopvangtoeslagschandaal te herstellen.

Meer dan een jaar nadat de regering viel nadat ze had toegegeven dat de Belastingdienst gezinnen ten onrechte als frauduleus bestempelde en eiste dat ze alle uitkeringen zouden terugbetalen, is er volgens de nationale ombudsman en de kinderombudsman te weinig gedaan voor kinderen en ex-partners.

In 2020 constateerde een parlementaire commissie dat ‘ongekend onrecht‘ werd tussen 2004 en 2019 bij duizenden ouders gedaan, waarbij mensen soms fraudeurs werden genoemd na de kleinste fout.

Het hebben van een dubbele nationaliteit werd gezien als een potentieel frauderisico en de gegevens van de dubbele nationaliteit werden volgens de Nederlandse autoriteiten op onrechtmatige en discriminerende wijze verwerkt. Gegevensbeschermingsautoriteit.

Slachtoffers kregen een eenmalige schadevergoeding van € 30.000 beloofd en de overheid beloofde het over te nemen hun privéschulden vorig jaar. Hoewel bijna 20.000 mensen hebben de betaling ontvangen, hun kinderen en voormalige partners hebben nog geen hulp gehad, aldus de ombudsmannen.

Nieuwe wetten laten te lang op zich wachten, zeggen ze. ‘Ongeveer 95.000 kinderen hebben schade geleden op meerdere gebieden die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling’, zeggen ze in een… persbericht. ‘Nog langer wachten betekent het uitstellen van dringende hulp die niet kan wachten tot ze volwassen zijn. Bijna 10.000 voormalige partners voelen zich ook hoog en droog achtergelaten door de UHT [government help team].’

De ombudsmannen wijzen erop dat duizenden Nederlanders die om inzage in hun uitkeringsdossier hebben gevraagd – waar ze recht op hebben – meer dan een jaar later nog steeds wachten op inzage, terwijl de UHT niet heeft gereageerd op 700 officiële klachten in de juridische tijdslimiet ook niet.

‘De landelijke ombudsman maakt zich grote zorgen over het gebrek aan snelheid en informatievoorziening door de UHT’, aldus de ombudsmannen.

Onwettig

De Belastingdienst heeft een reeks boetes voor illegale informatieverwerking in het belang van fraudedetectie en het is beschuldigd van etnisch profileren door Amnesty International.

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, heeft ook: suggereerde de hoogste Nederlandse rechter maakt zich schuldig aan discriminatie wegens het achterhouden van foutieve fiscale rulings.

Bredere rapporten van PricewaterhouseCoopers hebben gesuggereerd dat nationaliteit, leeftijd en giften aan moskeeën werden geregistreerd en gebruikt voor fraudedetectie door de Nederlandse belastingdienst, die heeft beschuldigd door sommige Nederlandse media van institutioneel racisme.

Dutch News heeft de regering om een ​​reactie gevraagd op de oproep van de ombudsmannen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment