Ombudsman moet het tij keren van beledigend gedrag van promovendi

Ombudsman moet het tij keren van beledigend gedrag van promovendi

Acht van de 14 Nederlandse universiteiten hebben nog geen onafhankelijke ombudsman voor studenten die door hun leidinggevende te maken hebben met intimidatie, racisme, seksuele intimidatie of onderzoeksgerelateerde problemen.

De aanwezigheid van een ombudsman is sinds 1 juli wettelijk verplicht na aanhoudende klachten van studenten bij het landelijke PhD-netwerk en een golf van schandalen rond onaanvaardbaar gedrag door universiteitsprofessoren. De exacte omvang van het probleem bij universiteiten is niet vastgesteld.

‘We hebben te maken met een paar casussen per maand van promovendi die in hun onderzoek tegen een muur zijn gelopen. Het zijn schrijnende verhalen van mensen die op hun plek worden gepest of die opzettelijk gedwarsboomd worden in hun carrière. We hadden zelfs een geval van iemand die zelfmoord pleegde, deels als gevolg van een moeizame relatie met haar supervisor, vertelde de woordvoerster van het netwerk Rosanne Anholt aan de omroep ONS.

Uit een onderzoek van de omroep onder 400 promovendi blijkt dat deze groep extra kwetsbaar is omdat zij veelal betrokken zijn bij het doen van onderzoek voor hun begeleider, vaak een hoogleraar wiens prestige de weg vrijmaakte voor een subsidie ​​voor een bepaald project. Dit verhoogt de prestatiedruk en maakt de student ook volledig afhankelijk van de begeleider.

Vier op de tien respondenten zeiden dat ze een botsing hadden gehad met hun leidinggevende, of te maken hadden gehad met pesten, racisme en seksuele intimidatie. Velen zeiden dat ze mentale problemen hadden.

Hiërarchie

Een recent verslag doen van door het landelijke netwerk van vrouwelijke hoogleraren zeiden de hiërarchische structuur op universiteiten, de competitieve cultuur, onvoldoende toevlucht voor studenten en de onwil van de studenten om hun begeleiders te bekritiseren allemaal bijdroeg aan het probleem.

Dat rapport en de verschillende incidenten hebben geleid tot een oproep van politici aan de KNAW om te komen met manieren om ongewenst gedrag op universiteiten te voorkomen en aan te pakken. Kamerleden hebben ook vraagtekens gezet bij de onafhankelijke status van de ombudsmannen, aangezien ze in dienst zijn van de universiteiten.

‘Een onveilig werkklimaat is niet goed voor de wetenschap. Fouten worden niet genoemd, of auteurschap vervalst, puur omdat deze mensen onder zoveel druk staan ​​om te presteren’, zegt Anholt. ‘De drempel voor een carrière in de wetenschap wordt daarmee een stuk hoger en veel promovendi denken erover te stoppen.’

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment