Officier van justitie start strafrechtelijk onderzoek naar vervuiling Tata Steel

Officier van justitie start strafrechtelijk onderzoek naar vervuiling Tata Steel

Het openbaar ministerie is het starten van een strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk ‘opzettelijk en onrechtmatig’ lozen van ‘gevaarlijke stoffen in bodem, lucht of oppervlaktewater’ door het IJmuidense Tata Steel en Harsco Metals Holland.

De afdeling vertelde woensdag aan de twee bedrijven dat het een onderzoek start naar het ‘potentiële gevaar voor de volksgezondheid’ naar aanleiding van een klacht die was ingediend door advocaten namens 800 inwoners en een aantal belangengroepen.

Advocaat Bénédicte Ficq diende de klacht vorig jaar namens de lokale bevolking in. Ze zegt dat de fabrieken gevaarlijke chemicaliën in de ‘lucht en bodem van een dichtbevolkt gebied’ hebben gedumpt.

Vorige maandvolksgezondheidsinstituut RIVM zei dat de Tata-staalfabriek in IJmuiden de belangrijkste bron is van metaal- en polycarbon-gebaseerde verontreinigende stoffen in de IJmond-regio, en cijfers verzameld door de regionale gezondheidsraad tonen aan dat de vervuiling ernstiger is dan de eigen gegevens van het bedrijf zouden aangeven.

Het onderzoek is het derde onderzoek van het RIVM naar vervuiling in het gebied.

In september riepen parlementsleden op tot strengere milieunormen voor de Tata-staalfabriek, waarbij ze suggereerden de meest vervuilende operaties te sluiten en zelfs gedeeltelijke nationalisatie aan te vechten.

Verbeteringen

In december publiceerde de regering een zevenpuntenplan om de luchtkwaliteit rond de fabriek te verbeteren, wat betekent dat Tata Steel zal moeten voldoen aan strengere regels inzake vervuiling en extra controles zal ondergaan om ervoor te zorgen dat het voldoet.

Ook zijn drie stichtingen, gesteund door enkele vermogende particulieren, een eigen onderzoek gestart naar het verhoogde risico op kanker en andere ziekten bij omwonenden van de staalfabriek.

Het openbaar ministerie zei geen verdere commentaar te geven op de zaak zolang het onderzoek loopt.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment