Nieuwe toetsen en deadlines voor leerlingen om plaatsen in het secundair te vinden

Nieuwe toetsen en deadlines voor leerlingen om plaatsen in het secundair te vinden

Het toetssysteem voor kinderen in het laatste jaar van de basisschool wordt herzien om de overgang naar de middelbare school rechtvaardiger te maken.

Vanaf 2024 worden de toetsen van groep 8 in februari afgenomen, nadat de leerlingen voorschools advies hebben gekregen maar voor de deadline voor het kiezen van een middelbare school.

Daarnaast schrijven alle leerlingen zich in de laatste week van maart in voor een middelbare schoolplek, zodat alle kinderen evenveel kans hebben op populaire scholen. De veranderingen zijn van invloed op kinderen die momenteel in groep 6 zitten.

Ambtenaren hopen dat de hervormingen ertoe leiden dat kinderen die in een minder academische categorie van de middelbare school zijn geplaatst, naar een hogere stroom kunnen gaan als ze goed scoren in de nieuwe tests.

Het huidige Nederlandse systeem, waarbij kinderen op 12-jarige leeftijd naar de vmbo, havo of vwo stromen, krijgt de laatste jaren steeds meer kritiek.

De examens worden momenteel afgenomen tussen 15 april en 15 mei, nadat kinderen een middelbare schoolplaats hebben toegewezen gekregen, waardoor het moeilijk is voor kinderen die het goed hebben gedaan om op te schuiven omdat de meeste schoolplaatsen al bezet zijn.

Scholenminister Dennis Wiersma zegt dat er nog meer nodig is om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten en dat hij nog studeert aanbevelingen van de onderwijsraad die suggereren streaming leerlingen in hun derde jaar van de middelbare school.

De basisschoolraad van de PO-raad zei de woensdag aangekondigde veranderingen te verwelkomen. ‘Later selecteren en meer flexibiliteit is essentieel’, aldus de organisatie.

Selectie

Met name slimme kinderen uit kansarme milieus bereiken niet hun volledige potentieel vanwege vroege selectie, zeggen experts.

Eenmaal in een bepaalde categorie geplaatst, is het moeilijker om door te stromen naar een ander onderwijsniveau, omdat zoveel middelbare scholen maar één type aanbieden.

Het aandeel gemengde eerstejaarsklassen, ook wel brugklassen of brugklassen genoemd, is de afgelopen 10 jaar gedaald van 70% naar 55%. Op dit moment gaat 54% van de 12-jarigen naar het vmbo, 22% in het vwo en 24% in het vmbo.

Ongelijkheid

Ook schoolinspecteurs waarschuwen voor de ‘onaanvaardbare’ ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, omdat kinderen van goed opgeleide ouders beter scoren op het eindexamen van de basisschool dan kinderen met een gelijke intelligentie uit meer kansarme milieus.

Zo zijn goed opgeleide ouders meer betrokken bij de schoolkeuze en investeren ze geld in docenten, huiswerklessen en training in examentechnieken. Hun kinderen worden ook vaker als dyslectisch bestempeld of als adhd, waardoor ze ook recht hebben op extra lestijd.

Ook de sociaal-culturele adviesgroep SCP van de overheid stelt dat het gebrek aan contact tussen verschillende sociale groepen op schoolniveau kan leiden tot meer segregatie in de samenleving als geheel.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment