Nieuwe regels voor prijsstelling sociale huurwoningen zullen aanbod stimuleren, zegt minister

Nieuwe regels voor prijsstelling sociale huurwoningen zullen aanbod stimuleren, zegt minister

Vanaf 1 mei worden de officiële waarde van onroerend goed minder belangrijk bij de berekening of een huurwoning of -woning onder de sociale huisvestingsregels moet vallen, zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

Woningen in Nederland worden ingedeeld volgens een ingewikkeld systeem op basis van punten voor grootte, voorzieningen en officiële waarde (WOZ). Alle woningen die minder dan 142 punten hebben, worden als sociaal beschouwd – en dat betekent dat de huur niet hoger mag zijn dan € 763,47 per maand.

Momenteel wordt bij die berekening 100% van de WOZ-waarde gehanteerd en dat betekent dat duizenden woningen in dure wijken uit de sociale huur zijn gehaald.

Vanaf mei wordt echter nog maar 33% van de WOZ-waarde in aanmerking genomen en daarmee komen, zo hoopt de minister, duizenden woningen bij in de huurgecontroleerde sector.

De minister verwacht dat door de wijziging 23.000 woningen die te duur hadden kunnen worden, bij de sociale huur blijven, en zo’n 15.000 woningen bij het aflopen van de huidige contacten weer in de huurgecontroleerde sector terechtkomen.

‘Deze maatregel zorgt ervoor dat sociale woningen sociale woningen blijven’, zegt De Jonge. ‘En zo kunnen meer mensen en gezinnen met een laag inkomen een betaalbare woning krijgen.’

Vragen

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, heeft stelde vragen over de veranderingmede doordat er minder woningen in de vrije sector beschikbaar komen voor mensen die meer verdienen dan de sociale huurgrens.

In Amsterdam schat het bijvoorbeeld dat 28% van de niet-huurgecontroleerde woningen terug zal keren naar de sociale huursector.

Zij wijst erop dat 57% van de Nederlandse woningvoorraad koopwoningen is, 33% huurgecontroleerd is en slechts 9% beschikbaar is voor hogere inkomens die willen huren.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment