Nieuwe coalitie ontkent claims over bezuinigingen in de gezondheidszorg, uitgaven stijgen op korte termijn

Nieuwe coalitie ontkent claims over bezuinigingen in de gezondheidszorg, uitgaven stijgen op korte termijn

De zorgplannen van de nieuwe coalitie stonden woensdag centraal in het debat over het regeerakkoord, waarbij oppositiepartijen de alliantie beschuldigden van miljarden euro’s aan bezuinigingen op de zorguitgaven.

Maar premier Mark Rutte wees de claims van de hand en Gert Jan Segers, leider van de kleine coalitiepartij ChristenUnie, zei tegen de parlementariërs dat de uitgaven aan gezondheidszorg op korte termijn met 9 miljard euro zullen stijgen.

De waargenomen bezuinigingen komen voort uit prognoses over de uitgaven voor algemene gezondheidszorg – die naar verwachting zullen stijgen van € 89 miljard in 2022 tot € 95 miljard in 2026, grotendeels als gevolg van de vergrijzing. De coalitiepartijen willen de verwachte stijging met 782 miljoen euro in 2026 afremmen, oplopend tot 4,5 miljard euro in 2052.

De plannen van de nieuwe regering: wat u moet weten

‘Wat ik moeilijk vind, is die herhaling van ‘er zal worden bezuinigd, er zal worden bezuinigd”, zei Segers, terwijl hij eraan toevoegde dat hij graag kijkt naar gebieden waar bespaard kan worden, zoals bureaucratie en administratieve rompslomp.

Verschillende oppositiepartijen maakten ook melding van het besluit van de nieuwe regering om een ​​aantal afgewezen asielzoekers ‘ongewenst’ te verklaren, wat volgens hen een achterdeurtje is om ongedocumenteerd of illegaal zijn een misdaad te maken.

In het nieuwe akkoord staat dat er meer moet worden gedaan aan de problematiek van asielzoekers uit veilige derde landen die het systeem gebruiken om Nederland binnen te komen. Daartoe is onder meer de mogelijkheid opgenomen dat zij een ‘ongewenste verklaring’ krijgen, iets wat nu geldt voor mensen die als een gevaar voor Nederland worden beschouwd

Dat betekent volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver dat illegaal zijn in Nederland dan strafbaar is.

D66-leider Sigrid Kaag was het daar echter niet mee eens. ‘Het strafbaar stellen van illegaliteit is een generieke maatregel’, zegt ze. ‘Dit zou voor één persoon zijn.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment