Nieuwe Bijbelvertaling verandert een stekelvarken in een roerdomp

Nieuwe Bijbelvertaling verandert een stekelvarken in een roerdomp

Traditionalisten zijn blij dat de laatste update van de Nederlandse vertaling van de Bijbel de hoofdletter G voor de godheid heeft hersteld, maar hebben andere moderne invloeden gepland.

De nieuwe versie vervangt een versie uit 2004. De publicatie ervan veroorzaakte duizenden suggesties en – boze – opmerkingen van zowel predikanten als kerkgangers, met name over het ontbreken van de ‘eerbiedwaardige hoofdletter’ om naar God, Jezus of de Heilige Geest te verwijzen.

Alle suggesties zijn beoordeeld door het tienkoppige team van vertalers van het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap NBV, dat traditiegetrouw de taak krijgt het boek aan te passen aan veranderende tijden.

Naast suggesties van leken en deskundigen hield de NBV ook openbare bijeenkomsten om de wijzigingen te bespreken die nu zijn opgenomen in NVB21, zoals deze versie heet.

‘De grote verschuiving van de 2004-versie zorgde voor wat opschudding, maar het Bijbelgenootschap staat open voor kritiek en moedigt het aan’, zei vertaler Cor Hoogerwerf tegen de omroep. ONS. Het team heeft zo’n 12.000 wijzigingen aangebracht in de nieuwe versie, maar niet iedereen is blij.

Ad van Nieuwpoort, pastoor van Bloemendaal en Overveen, is tegen pogingen om de Bijbel begrijpelijker te maken. ‘Dit is een vreemd boek, een boek rijk aan poëzie en metaforen. Het is bedoeld om te worden verkend door het samen te lezen en te bespreken’, zei hij.

Van Nieuwpoort zei dat een zin uit het boek Ruth daar een goed voorbeeld van is. ‘Spreek daarom de vleugel van uw kleed over uw dienstmaagd’ wordt ‘Neem mij op u’. Dat, zei Van Nieuwpoort, is een ‘Claudia de Breij-achtige’ vertaling. ‘De tekst van 2004 liet iets te raden over. Dit is poëzie. Maak het niet plat,’ zei hij.

Almatine Leene, ‘nationaal theoloog’, of ambassadeur voor theologische studies in Nederland, zei dat ze de nieuwe aangepaste Bijbel leuk vond, maar zei dat sommige mensen teleurgesteld zullen zijn. ‘Ze kennen hun verzen uit hun hoofd en die zijn misschien veranderd.’

Leene zei blij te zijn met de terugkeer van de hoofdsteden. ‘Het is meer een gevoel, ik vind het gewoon mooi’, zei ze tegen de omroep.

Triviaal

Sommige veranderingen zouden buitenstaanders als triviaal kunnen overkomen, bijvoorbeeld de verwijdering van het woord ‘nog’ (nog) in ‘de aarde was nog woest en doods’, de Nederlandse vertaling van ‘de aarde was vormeloos en nietig’. Lezers vonden het woord overbodig en werden verwijderd.

Inconsequenties, zoals het verwijzen naar Maria als ‘de maagd’ op de ene plek en ‘een jonge vrouw’ op een andere plek, zijn ook gladgestreken. Maria is consequent ‘de maagd’ in de nieuwe Bijbelversie, terwijl de kleding van Jezus, die varieerde tussen ‘mantel’, ‘mantel’ en ‘mantel’, nu overal ‘mantel’ is.

In Isaiha 34:11 verandert het ‘stekelvarken’ zelfs van soort en wordt het vervangen door de ‘roerdomp’, in lijn met de Koning James versie van de Bijbel, als de meest waarschijnlijke vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuws.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment