Nieuw kabinet sluit zich aan bij de koning voor sociaal afstandelijke foto’s

Nieuw kabinet sluit zich aan bij de koning voor sociaal afstandelijke foto’s

Het vierde kabinet van Mark Rutte poseerde maandag voor de traditionele foto met de koning, nadat alle 20 kabinetsministers waren beëdigd.

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft de foto gemist omdat ze thuis in quarantaine zit na de diagnose coronavirus.

Bovenste rij, van links naar rechts

Minister van Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD)
De CDA-voorzitter en gedeputeerde van Gelderland die verantwoordelijk is voor economie en innovatie heeft de taak om te snijden vervuiling door stikstofverbindingen.

Minister voor rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)
Weerwind, Amsterdammer met Surinaamse roots, is de huidige burgemeester van Almere. Ook is hij voorzitter van fietsvereniging Fietsersbond.

Minister van Scholen: Dennis Wiersma (VVD)
Momenteel zittend Kamerlid met een bestuurlijke achtergrond, is Wiersma sinds augustus waarnemend onderminister van Sociale Zaken.

Minister van Wonen: Hugo de Jonge (CDA)
De huidige minister van Volksgezondheid stapt over naar huisvesting, waar hij verantwoordelijk wordt voor: hervorming van de Nederlandse woningmarkt en het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen.

Minister van klimaat en energie: Rob Jetten (D66)
Huidig ​​fractievoorzitter van de D66-fractie, Jetten is luidruchtig over klimaatverandering en zijn benoeming wordt gezien als een pruim voor de partij.

Minister voor langdurige zorg en sport: Conny Helder (VVD)
Directeur van een verpleeghuisgroep en voorzitter van de landelijke organisatie Actiz, Helder haalde de krantenkoppen met haar zorgen over het coronavirus in de zorgsector.

Middelste rij, van links naar rechts

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: Liesje Schreinemacher (VVD)
Een nieuw gezicht in het kabinet, Schreinemacher, een 38-jarige advocaat, werd in 2019 met voorkeurstemmen gekozen in het Europees Parlement.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip (CDA)
Was staatssecretaris onder Jan Pieter Balkenende en het eerste Kamerlid dat gebruik maakte van zwangerschapsverlof. Ze heeft een graad in natuurkunde in Delft en werkt momenteel voor ING

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens (VVD)
Adriaansens, senator sinds 2019 en directeur bij adviesbureau Twynstra Gudde, begon haar carrière als advocaat.

Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken in de vertrekkende regering, Ollongren, heeft een dubbele Zweedse en Nederlandse nationaliteit.

Minister van Infrastructuur en Waterwegen: Mark Harbers (VVD)

Harbers was onder de vorige regering onderminister verantwoordelijk voor immigratie, maar moest in 2019 aftreden na een ruzie over een rapport over vluchtelingencriminaliteit.

Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (CU)
Gedeputeerde Staten van Groningen, verantwoordelijk voor landbouw, natuur en Waddenzee, en eigenaar van een bakkerijketen.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)
Voorzitter Erasmus Universitair Medisch Centrum en hoofd landelijk netwerk acute zorg, Kuipers is uitgegroeid tot een prominente persoonlijkheid in de coronapandemie.

Voorste rij, van links naar rechts

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken: Hanke Bruins Slot (CDA)
Met een legercarrière achter de rug, is Bruins Slot sinds 2010 parlementslid, gespecialiseerd in defensie en lokaal bestuur.

Minister voor armoedestrategie, participatie en pensioenen: Carola Schouten (CU)
Boerendochter en landbouwminister in het vertrekkende kabinet, Schouten verhuist naar de nieuwe functie van deelname en pensioen.

Minister-president: Mark Rutte (VVD)
Mark Rutte leidde zijn vierde kabinet en slaagde erin om verschillende crises overleven tijdens het vormingsproces. De 54-jarige Rutte is sinds 2012 premier.

Koning Willem-Alexander

Minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (CDA)
Hoekstra, leider van het CDA, had in de financiële wereld willen blijven, maar zijn partij… slechte resultaten bij de algemene verkiezingen van maart heeft een verandering van baan gedwongen.

Minister van justitie en veiligheid: Dilan Yesilgöz (VVD)
Yesilgöz, geboren in Ankara en voormalig raadslid van Amsterdam, werd in 2017 in het parlement gekozen en is sinds mei junior minister van Economische Zaken.

Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap: Robbert Dijkgraaf (D66)
Dijkgraaf, een wetenschapper verbonden aan Princeton in de VS en een populaire presentator van wetenschappelijke lezingen op televisie, wordt beschouwd als de verrassende benoeming van het kabinet.

Niet afgebeeld:

Minister van Financiën: Sigrid Kaag (D66)
Een meertalige loopbaandiplomaat totdat ze de leiding overnam van D66, Kaag afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken over de evacuatiechaos van Kabul..

Het ministerie per ministerie uitsplitsing

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment