Nieuw kabinet plant meer woningen, duurzame energie en gratis kinderopvang

Nieuw kabinet plant meer woningen, duurzame energie en gratis kinderopvang

De nieuwe Nederlandse regering is van plan de klimaatverandering aan te pakken, 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen en het complexe systeem van belastingaftrek dat de ondergang van haar voorganger veroorzaakte, af te schaffen.

Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet is woensdagmiddag gepresenteerd, negen maanden na de parlementsverkiezingen en elf maanden geleden dat premier Mark Rutte namens zijn hele ministeriële team aftrad.

Het kabinet viel na een zeer kritisch rapport over de agressieve achtervolging door de Belastingdienst van gezinnen die werden verdacht van frauduleuze aanspraak op kinderopvangtoeslag, soms vanwege kleine administratieve fouten.

In de overeenkomst stond dat ‘royale compensatie en emotionele genoegdoening’ nodig waren, maar waarschuwde ook dat het proces minstens tot 2023 zou duren. De overheid zal ook 95% van de kinderopvang rechtstreeks financieren in plaats van ouders te vragen de kosten terug te vorderen.

‘We hebben de ambitie om het toeslagenstelsel af te schaffen, zodat mensen niet meer de weg kwijtraken in de ingewikkelde regelgeving of met grote terugbetalingseisen worden geconfronteerd’, klinkt het.

De vier coalitiepartijen – de rechts-liberale VVD, de progressieve liberale D66, de christen-democraten en de orthodoxe ChristenUnie – zeiden dat hun plannen 13 miljard euro zouden kosten, waarvan 3 miljard euro voor belastingverlagingen.

Minimumloon

Het minimumloon wordt met 7,5% verhoogd, terwijl het kabinet de kloof tussen werknemers en zzp’ers wil dichten door maatregelen als een deeltijd-ww en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Er worden twee langetermijnfondsen ter waarde van € 60 miljard opgericht om de klimaatverandering aan te pakken en de stikstofuitstoot te verminderen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Het kabinet geeft 35 miljard euro uit aan de transitie naar duurzame energie door betere isolatie van woningen, meer infrastructuur voor elektrische auto’s en investeringen in hybride waterpompen te subsidiëren.

De controversiële ‘pay-as-you-drive’-autobelastingregeling – een idee waar de Haagse politiek al dertig jaar over praat – wordt voor het eerst vastgelegd in een regeerakkoord, maar gaat pas in 2030 in.

De kerncentrale in Borssele blijft open en er zijn plannen om twee nieuwe plannen te bouwen. Ook hoopt het kabinet in 2022 de luchthaven van Lelystad te openen en synthetische kerosine voor vliegtuigen te ontwikkelen, zodat Nederland een pionier kan worden op het gebied van groene brandstoffen.

Woningcrisis

Plannen om de huisvestingscrisis aan te pakken omvatten de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar, waaronder 15.000 woningen voor studenten, arbeidsmigranten, daklozen en mensen in nood. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft om woningcorporaties te stimuleren te investeren in het bouwen van meer huurwoningen, en de belastingvrije schenking van € 100.000 van ouders om te investeren in een woning wordt afgeschaft.

Wat het onderwijs betreft, voert het kabinet vanaf 2023/24 de studiefinanciering weer in met een structuur met twee niveaus, bestaande uit een universele basisbeurs en een aanvullende inkomensbeurs.

Het document zegt ook dat er ‘geen plaats is voor institutioneel racisme in onze samenleving’ en zegt dat het kabinet actie zal ondernemen tegen etnisch profileren. Ook zijn er plannen voor anonieme sollicitaties en meldpunten om discriminatie bij banen- of woningcorporaties te melden.

‘Te lange’ gesprekken

Johan Remkes, de ervaren voormalige minister die de laatste fase van de gesprekken leidde, zei dat het proces ‘buitensporig lang’ was geweest en de patiënten van het land op de proef had gesteld. ‘Dit is een belangrijk moment, want ons land heeft dringend behoefte aan een kabinet met een mandaat’, zei hij.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp, ​​die het 50 pagina’s tellende document in de lobby van het parlementsgebouw ontving, zei te hopen dat ‘het vertrouwen in de politiek kan worden hersteld’ nu er een regering is.

Bergkamp was kritisch over de manier waarop details van de plannen van de aantredende regering werden gecommuniceerd en uitgelekt naar de pers. ‘We lezen veel in de media waar het parlement pas achteraf over is geïnformeerd’, zegt ze.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment