Niet alle vluchtelingen zijn gelijk: hebben Nederlanders dubbele standaarden?

Niet alle vluchtelingen zijn gelijk: hebben Nederlanders dubbele standaarden?

Lokale autoriteiten in Nederland hanteren dubbele standaarden als het gaat om het opvangen van vluchtelingen, zegt Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde waar opvangcentrum voor vluchtelingen van Ter Apel is gevestigd.

‘Het is geweldig dat mijn collega’s in andere gemeentegebieden in de rij staan ​​om tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden’, zei hij. actualiteitenprogramma Nieuwsuur. ‘Maar het is beschamend dat geen enkele andere gemeente heeft aangeboden opvang te bieden aan vluchtelingen uit andere landen.’

Het centrum van Ter Apel, waar alle vluchtelingen zich moeten inschrijven, stroomt over van asielzoekers uit landen als Afghanistan en Syrië en het tekort aan woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning groeit.

De situatie zal zijn: erger gemaakt op 1 april, wanneer ten minste 13 gemeenten hun contracten met het COA-bureau voor opvang van vluchtelingen beëindigen, waardoor het aantal beschikbare bedden met 2.500 wordt verminderd. Op 1 mei sluiten nog eens negen vestigingen.

Hoewel sommigen daar terecht zijn gekomen, hoeven Oekraïners zich niet in Ter Apel in te schrijven omdat hun verblijf in Nederland is geregeld via een vriendschapsverdrag met de Europese Unie. In plaats daarvan kunnen ze logeren bij vrienden of vrijwilligers, of gebruik maken van de duizenden bedden met gemeenten komen.

‘Het is begrijpelijk dat mensen Oekraïners willen huisvesten, maar mensen uit andere oorlogsgebieden, zoals Syrië en Afghanistan, hebben dezelfde rechten’, zegt de Groningse burgemeester Koen Schuiling. echter, de situatie in Ter Apelzei hij, is ‘ondraaglijk en onmenselijk’.

Mensenrechten

Het verschil in behandeling is niet onopgemerkt gebleven door commentatoren.

Volgens filosoof Paul van Tongeren in de Volkskrant, de crisis in Oekraïne laat zien dat ‘we niet de kosmopolieten zijn die we dachten te zijn, de universalisten die overtuigd zijn van de mensenrechten van ieder mens’. In plaats daarvan ‘voelen we een sterkere verantwoordelijkheid en sympathie voor de mensen van ons eigen continent, die dichter bij ons staan ​​en meer op ons lijken, dan voor vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea’, schreef Van Tongeren.

Dat veranderende zelfbeeld ‘moet ons ertoe aanzetten ons af te vragen wie we willen zijn in een tijd waarin politieke verhoudingen Europa en de wereld hebben veranderd’, concludeerde hij.

Regering

de Groene Amsterdammer wijst ook op de ongelijke houding ten opzichte van vluchtelingen, waaronder die van VVD-minister van Justitie Eric van der Burg, wiens gastvrije houding ‘in schril contrast staat met het beleid van zijn partij’ [towards immigrants] de afgelopen jaren’, schrijft voormalig SP-parlementslid Sadet Karabulut.

Dezelfde soort gezamenlijke inspanning die Oekraïners een dak boven hun hoofd heeft gegeven, evenals geld en de mogelijkheid om hier te werken, moet worden uitgebreid tot alle vluchtelingen, zei Karabulut.

‘Nederlanders zijn naar treinstations gekomen om Oekraïners te verwelkomen. (..). Dat geeft hoop voor de toekomst en kan politici ertoe aanzetten perspectief te scheppen voor een humaan Europees beleid ten aanzien van vluchtelingen, ook voor vluchtelingen van verder weg, die er anders uitzien.

‘We mogen nooit vergeten dat de westerse politieke leiders medeverantwoordelijk zijn voor (illegale) oorlogsvoering, oorlogsmisdaden en voor de ruim 37 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn uit Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en andere landen. Ook zij verdienen een warm welkom en een einde aan de oorlog.’

Identiteit

De NRC citeerde de Amerikaanse politicoloog Lamis Abdelaaty die de vraag heeft onderzocht waarom sommige landen sommige vluchtelingen uitsluiten en andere verwelkomen. Een deel ervan heeft te maken met identiteit, zegt ze.

‘Oekraïners worden gezien als blank, christen. Mensen sympathiseren met vluchtelingen die volgens hen hun etniciteit en religie delen’, vertelde ze aan de krant. ‘Het doet er ook toe dat deze mensen op de vlucht zijn voor een Russische invasie. Door ze te verwelkomen, maken Europese landen duidelijk dat ze Poetin veroordelen en laten ze zien aan welke kant van het conflict ze staan.’

Maar hoe warm de Oekraïners ook zijn ontvangen, organisaties betwijfelen of deze partijdige vrijgevigheid stand zal houden, zei commentator Jarl van der Ploeg in de Volkskrant.

‘Ik maak me grote zorgen,’ hij geciteerd Dat zegt voormalig Amnesty-directeur Eduard Nazarski. ‘We hebben tijdelijke locaties in heel Europa, maar waar gaan we iedereen neerzetten als de oorlog lang duurt? Hoe organiseer je de psychologische en medische hulp die oorlogsslachtoffers nodig hebben? Zorg en wonen zijn nu eenmaal de twee grootste knelpunten in dit land.’

Misschien wel de beste vergelijking is met het tonen van solidariteit met zorgverleners die aan het begin van de pandemie werden toegeklapt, zei Van der Ploeg. ‘Het gemakkelijkste moment om je als goed volk te manifesteren is voordat de eerste offers moeten worden gebracht.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment