Nederlandse pulsvisviool ‘misleid’ Europese Commissie: NOS

Nederlandse pulsvisviool ‘misleid’ Europese Commissie: NOS

Een pulsvisnet. Foto: Ecomare/Pam Lindeboom via Wikimedia Commons

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw en Visserij goochelen met de cijfers om zoveel mogelijk EU-vergunningen te krijgen voor de omstreden pulsvismethode, blijkt uit documenten van het ministerie die de omroep NOS heeft opgevraagd in het kader van de wet op de vrijheid van informatie.

Het ministerie heeft slechts een deel van de documenten die betrekking hebben op de Nederlandse lobby voor de pulsvisserij vrijgegeven omdat ze informatie bevatten die tot Europese sancties zou kunnen leiden. NOS werd verteld.

Bij het pulsvissen wordt een stroom van elektriciteit door delen van de zeebodem gestuurd, waarbij tong en schol gedeeltelijk worden verdoofd en een deel ervan in het net wordt geforceerd. Het werd door de Nederlanders gepromoot als een milieuvriendelijke manier van vissen, omdat het, in tegenstelling tot boomvissen, niet gepaard gaat met het slepen van zware netten over de zeebodem. Het is ook een efficiëntere manier om vis te vangen.

NOS beweert dat de documenten e-mailuitwisselingen tussen ambtenaren tonen waarin ze de methoden vermelden [for obtaining the permits, DN] illegaal en ‘dubieus’ waren, maar dat de Europese Commissie en de minister hierover in het ongewisse moesten blijven.

Hun pogingen om ambtenaren te misleiden resulteerden in 84 vergunningen, die een kwart van de vissersvloot dekten, in plaats van de 5% die de commissie oorspronkelijk bereid was te geven.

Ambtenaren stonden onder zware druk van Kamerleden en de visserij, die ‘op alle mogelijke manieren moet worden ondersteund’, zo citeerde de NOS een van de documenten.

Maar zo’n drie jaar later, in 2019, werd de pulsvisserij in Europa verboden. Vooral Frankrijk protesteerde tegen de methode, gesteund door milieuorganisaties die beweerden dat het een wrede en onnodige manier van vissen is en de visbestanden uitput.

Ondanks Nederlandse protesten was het verbod bevestigd in april van dit jaar en treedt in werking op 1 juli.

Het ministerie van Landbouw zegt binnenkort commentaar te geven op de bevindingen van de NOS.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment