Nederlandse gezondheidsinstantie zegt dat ventilatie het risico op overdracht van het coronavirus vermindert

Nederlandse gezondheidsinstantie zegt dat ventilatie het risico op overdracht van het coronavirus vermindert

Het Nederlandse volksgezondheidsinstituut RIVM heeft gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat het verhogen van de ventilatie in binnenruimten de verspreiding van het coronavirus vermindert.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid nadat Kamerleden een onderzoek hadden gesteund naar de vraag of de Nederlandse bouwnormen voor ventilatie voldoende waren om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Met wetenschappelijke modellen berekenden de onderzoekers in hoeverre verschillende ventilatiesnelheden het aantal mensen dat ziek wordt met het coronavirus zouden verminderen.

De impact is bepaald voor verschillende scenario’s, waaronder een nachtclub, een klaslokaal, een concertzaal en een kantoorruimte.

Uit het onderzoek bleek dat ventilatie de aerogene overdracht van het coronavirus wel beperkt – infectie veroorzaakt door het inademen van virusdeeltjes die worden vervoerd in kleine druppeltjes die lange tijd in de lucht blijven zweven.

Uit de berekeningen bleek dat het grootste verschil werd waargenomen tussen ruimten zonder enige ventilatie en ventilatie volgens de minimumeisen zoals vastgelegd in het bouwrecht.

De grootste impact in de experimenten was op infecties in de nachtclub. Eén besmette persoon in de ruimte gedurende drie uur zou 8,4 andere mensen besmetten zonder ventilatie, maar slechts 2,4 als aan de bouwvoorschriften werd voldaan.

Ventilatie neemt het risico van aerogene transmissie echter nooit volledig weg. Zelfs bij zeer hoge ventilatie, waarbij alle binnenlucht elke twee minuten volledig wordt ververst, bestaat er nog steeds een kans dat het virus wordt overgedragen, aldus het RIVM.

Ventilatie werd pas in juli onderdeel van de basisregels van de overheid voor de bestrijding van het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie zei eind april dat het virus zich via aerosolen kan verspreiden over afstanden van meer dan een meter in slecht geventileerde, drukke binnenruimtes. Ook de CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, maakte soortgelijke opmerkingen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment