Nederlandse gereguleerde proef voor het kweken van marihuana wordt uitgesteld omdat de problemen toenemen

Nederlandse gereguleerde proef voor het kweken van marihuana wordt uitgesteld omdat de problemen toenemen

Overheidsplannen om te experimenteren met gereguleerde marihuanaproductie zijn op verschillende problemen gestuit en zullen in ieder geval pas in 2023 van start gaan, heeft minister van Justitie Dilan Yesilgöz tegen parlementsleden gezegd.

Het doel van het vijf jaar geleden gelanceerde project was het verwijderen van het grijze gebied tussen vergunde cannabiscafés of coffeeshops en illegale teelt. Coalitiepartij D66 was bijzonder enthousiast over het plan, dat volgens de Kamerleden de rol van de georganiseerde misdaad in het softdrugscircuit zou verminderen.

Sindsdien is het experiment echter geteisterd door problemen, niet in de laatste plaats de weigering van een van de vijf grote steden om deel te nemen aan de vierjarige proef.

‘Helaas is nu gebleken dat starten in 2022 niet meer realistisch is’, Yesilgöz en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vertelde parlementsleden in een briefing. Het tweede kwartaal van 2023 is de vroegst mogelijke datum, aldus de ministers.

Bovendien zijn ambtenaren er tot nu toe niet in geslaagd voldoende telers te identificeren om deel te nemen. Acht zijn gevonden, maar 10 zijn nodig voor de proef. Meer nog, de telers die hebben toegezegd mee te doen, zijn in de problemen gekomen met het vinden van een locatie en het openen van een bankrekening.

Vooral banken zijn terughoudend in het ondersteunen van de telers vanwege ‘hun verantwoordelijkheden in de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’, aldus de ministers.

Ook lokale autoriteiten die zich hebben aangemeld om deel te nemen, zijn teleurgesteld over de vertragingen. ‘Het is duidelijk dat iedereen die het wietexperiment steunt teleurgesteld is’, zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

‘We moeten vooruitgang boeken’ Depl vertelde de AD. ‘Hoeveel tijd gaan we verliezen. Misschien moeten we gewoon direct overgaan op legalisatie, gezien het aantal landen dat nu wel ervaring heeft met gelegaliseerde marihuanateelt.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment