Nederlanders stoppen met het subsidiëren van warmteopwekking door verbranding van houtsnippers

Nederlanders stoppen met het subsidiëren van warmteopwekking door verbranding van houtsnippers

Ministers hebben ingestemd met onmiddellijke stop met het geven van subsidies voor het gebruik van biomassaof houtsnippers, om warmte op te wekken voor stadsverwarming en kassen, heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd.

Nederlandse biomassacentrales, die zouden moeten helpen voldoen aan de klimaatdoelen van de EU, hebben de afgelopen jaren miljarden euro’s aan subsidies gekregen. Ze zijn echter zeer controversieel geworden vanwege de schade aan het milieu op langere termijn.

‘Biologische grondstoffen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een klimaatneutrale en circulaire economie’, zegt klimaatminister Rob Jetten in een verklaring. ‘Ook zij zijn cruciaal om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen… tegelijkertijd is de overheid zich bewust van de zorgen.’

De overheid, zei hij, zou het gebruik van duurzame biobased grondstoffen goedkeuren waar deze de grootste bijdrage leveren aan duurzaamheid en waar alternatieven beperkt zijn.

Denk hierbij aan biobeton, verf op basis van biobased grondstof, groen gas als vervanger van aardgas, of als brandstof voor zwaar wegtransport, luchtvaart en zeescheepvaart.

Vervuiling

In juli 2020 adviseerde het senior adviesorgaan SER van de Nederlandse overheid om subsidies voor het gebruik van biomassa in elektriciteitscentrales snel afgebouwd.

Het PBL stelt echter dat het gebruik van biomassa onvermijdelijk kan zijn als Nederland de EU-doelstellingen wil halen.

Zonder inzet van biomassa zal Nederland sneller windturbines en zonnepanelen moeten plaatsen dan nu het geval is en zullen andere lastige keuzes moeten worden gemaakt, aldus het PBL.

Het gebruik van biomassa, zoals houtsnippers, als brandstof zorgde in 2020 voor 19 megaton extra CO2-uitstoot, blijkt uit berekeningen van nationale statistieken bureau CBS.

Ook ligt Nederland onder vuur vanwege het importeren van houtsnippers uit de VS en de Baltische staten om te verbranden in elektriciteitscentrales.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment