Nederlanders staan ​​voor ‘grote taak’ om klimaatdoelen te halen

Nederlanders staan ​​voor ‘grote taak’ om klimaatdoelen te halen

Nederland staat voor een ‘grote taak’ om de huidige klimaat- en energiebeleidsveranderingen zo ‘krachtig mogelijk’ door te voeren en de eigen voorstellen en doelstellingen van de EU te halen, zei het PBL donderdag.

De verwachting is dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 38% tot 48% zal afnemen in vergelijking met 1990 en dat betekent dat de doelstelling van 49% van de overheid waarschijnlijk wordt gemist, aldus het PBL in zijn rapport. jaarverslag over klimaat- en energiebeleid.

Concrete maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen voor de industrie, en de mobiliteits- en transportsector, zullen leiden tot een daling van de uitstoot, aldus het PBL. Veel hiervan zal echter te danken zijn aan het afvangen en opslaan van koolstof, eerder aan energiebesparing, elektrificatie en een vermindering van andere broeikasgassen.

Dit betekent dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de kabinetsdoelstelling voor 2030 te halen en de EU-ambities waar te maken, aldus het PBL.

Met name het maatregelenpakket ‘Fit for 55’ van de EU is nog niet concreet genoeg om de kloof te dichten om de doelstelling van 49 procent te halen. Veel van de voorstellen en ambities kunnen tijdens de besluitvorming substantieel veranderen en zullen in ieder geval ‘ongetwijfeld een grote extra inspanning van Nederland vergen’, aldus het bureau.

handel nu

Tegelijkertijd heeft de hoogste beleidsadvieseenheid van de regering, de Raad van State, zei donderdag dat Nederland zijn eigen klimaatdoelen niet haalt en daarvoor aanvullende maatregelen moet nemen.

Ook al treedt het kabinet op dit moment als mantelzorger op, er is geen tijd te verliezen en moet het nog doen wat nodig is, stelt de Raad van State in een nieuw advies.

‘De oorzaak en de omvang van de klimaatcrisis maken direct ingrijpen noodzakelijk’, aldus het bureau. ‘De klimaatcrisis is niet iets dat in de toekomst zal gebeuren, het gebeurt nu.’

minister van klimaat

De Raad van State zegt dat er extra structurele en substantiële maatregelen nodig zijn en dat de maatregelen die het kabinet in september heeft aangekondigd niet voldoende zijn. Het Parlement heeft zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt.

Met name het klimaatbeleid behoeft een betere afstemming op nationaal niveau en daarvoor is in het volgende kabinet een minister nodig die specifiek verantwoordelijk is voor de klimaatstrategie, aldus de Raad van State.

Bovendien moet de huidige klimaatwetgeving ingrijpend worden gewijzigd en moeten doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie worden opgenomen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment