Nederlanders ‘kijken’ goed naar Brusselse klimaatplannen, werkgevers positief

Nederlanders ‘kijken’ goed naar Brusselse klimaatplannen, werkgevers positief

Het conciërgekabinet gaat ‘heel goed kijken’ naar wat de De nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie voor Nederlanders in de praktijk betekenen, om vast te stellen of ze zowel haalbaar als betaalbaar zijn, zei junior milieuminister Dilan Yesilgöz in een reactie.

Het door commissaris Frans Timmermans geschetste pakket omvat een verlaging van de CO2-uitstoot in 2030 met 55% ten opzichte van 1990, ervoor te zorgen dat hernieuwbare bronnen in 2030 40% van de energieproductie voor hun rekening nemen en de productie van benzineauto’s tegen 2035 te beëindigen.

Yesilgöz zei dat alle EU-burgers een bijdrage moeten leveren aan de klimaatplannen. ‘Klimaatverandering stopt niet bij de grenzen’, zei ze. ‘Een effectief beleid vraagt ​​dus om Europese samenwerking.’

Milieuorganisaties hebben bekritiseerde de plannen omdat ze niet bindend zijn voor individuele lidstaten. Ze vinden ook dat de voorgestelde belasting op kerosine niet ver genoeg gaat en dat boeren meer zouden moeten bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot.

Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW zei dat de plannen, die ook een uitbreiding van het emissiehandelssysteem omvatten, kunnen leiden tot een gelijker speelveld binnen de EU en ook de overgang naar een klimaatneutraal blok zullen versnellen.

Werkgevers steunen ook de invoering van Europese invoerrechten op ijzer, staal, aluminium en cement, wat volgens hen oneerlijke concurrentie van buiten Europa zal voorkomen.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment