Nederland hard op weg om Europese normen voor schoon water te halen

Nederland hard op weg om Europese normen voor schoon water te halen

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland de EU-deadline van 2027 haalt om de milieu- en vervuilingsnormen voor het Europese grondwater en de waterwegen te halen, heeft minister van Milieu Mark Harbers aan parlementsleden gezegd.

Op dit moment voldoet slechts 1% van de Nederlandse meren en rivieren aan de Europese normen die zijn vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn water.

Harbers stelt dat geen enkel waterlichaam aan alle normen voldoet, maar dat de kwaliteit van het Nederlandse water als geheel niet ondermaats is. Veel hangt af van de manier waarop de vervuiling werd gemeten, zei hij.

Wel geeft hij toe dat als blijkt dat er in Nederland water tekort komt, zoals nu het geval is voor 99% van de Nederlandse meren en rivieren, de gevolgen ‘vergaand’ kunnen zijn.

Het kader is sinds 2000 van kracht en projecten die de waterkwaliteit aantasten, kunnen bij wet worden stopgezet, hoewel Halbers zei dat hij geen nieuwe stikstofemissiecrisis.

boeren

Naast Europese boetes kunnen boeren, die al worstelen met de CO2-normen, ook te maken krijgen met strenge maatregelen als het gaat om de waterkwaliteit.

Harbers zei dat het ‘minder intensief’ maken van de landbouw de waterkwaliteit ten goede zal komen, maar tot nu toe boeren hebben weerstaan maatregelen om de veehouderij en andere milieumaatregelen te beperken.

Op de vraag wat hij gaat doen om de kwaliteit van de 745 belangrijkste Nederlandse meren en rivieren in Nederland op peil te krijgen, zegt Halbers dat het huidige pakket aan maatregelen en programma’s de waterkwaliteit op termijn zal verbeteren. Dit zal echter niet ‘overal in Nederland’ plaatsvinden, zei hij.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment