Nederland bereikt klimaatdoel, maar geluk speelde grote rol

Nederland bereikt klimaatdoel, maar geluk speelde grote rol

Nederland heeft de door de rechtbanken opgelegde klimaatdoelstellingen gehaald Urgenda-uitspraak, maar de achteruitgang is meer te danken aan geluk dan aan beleid, zeggen campagnegroepen.

In 2019 beval de Hoge Raad Nederland om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25,5% te verminderen ten opzichte van 1990 en dit doel is volgens berekeningen van landelijk bureau voor de statistiek CBS en volksgezondheidsinstituut RIVM.

In totaal was de uitstoot in 2020 8,8% lager dan in 2019, blijkt uit de cijfers. Dit was grotendeels te wijten aan een vermindering van het gebruik van kolen in elektriciteitscentrales. Het was ook een relatief warm jaar en daardoor werd er minder gas gebruikt voor verwarming.

De coronapandemie had een beperkt effect. Hoewel de uitstoot door de industrie vrijwel onveranderd bleef, veroorzaakte het verkeer 15% minder vervuiling doordat mensen gehoor gaven aan het overheidsadvies om thuis te werken, aldus het CBS.

Milieuorganisatie Urgenda, die de rechtszaak door de rechtbanken loodste, zei in een reactie dat de regering in ‘toevallige omstandigheden’ geluk had gehad.

‘Kans is geen beleid en dat betekent dat de uitstoot de komende jaren niet verder zal dalen’, aldus de actiegroep.

‘Bovendien is 25% nog lang niet genoeg. De door de rechtbank opgelegde emissiereductie van 25% was het absolute minimum dat industrielanden als Nederland moeten doen om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden.’

De eigen doelstelling van het kabinet is dat de uitstoot in 2030 met 49% is verminderd, maar het nieuwe kabinet wil dat verhogen naar 55%.

Voorlopige cijfers uit 2021 geven aan dat in de eerste negen maanden van het jaar de uitstoot van broeikasgassen met 3% is gestegen ten opzichte van 2020. Half maart verschijnen de cijfers over het vierde kwartaal.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment