Ministers staan ​​voor zware taak om meerderheid te verkrijgen voor begrotingsplannen voor de lente

Ministers staan ​​voor zware taak om meerderheid te verkrijgen voor begrotingsplannen voor de lente

De ministers zullen deze week proberen de oppositiepartijen ervan te overtuigen hun voorjaarsbegrotingsverklaring, die op 1 juni wordt gepubliceerd, te steunen.

De coalitie heeft de steun nodig van ten minste één andere partij in de senaat, waar ze zes zetels tekort komt aan een meerderheid. De meest waarschijnlijke kandidaten zijn GroenLinks en PvdA, die een oppositiepact hebben gesloten en 14 senaatszetels hebben, terwijl JA21 de stemmen kan garanderen van een zevenkoppige kopgroep van Forum voor Democratie onder leiding van Annabel Nanninga.

Minister-president Mark Rutte heeft toegegeven dat de voorbereidingen voor de voorjaarsbegroting ingewikkelder zullen zijn dan normaal en de noodzaak om stemmen van de oppositie binnen te halen, heeft er een ‘odyssee’ van gemaakt.

Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag zullen de komende week één-op-één gesprekken voeren met de leiders van alle 16 oppositiepartijen voordat ze hun plannen met hun coalitiepartners definitief maken.

Oppositiepartijen zullen naar verwachting een hoge prijs vragen voor hun toestemming. JA21 heeft opgeroepen om de koppeling tussen de AOW en het minimumloon weer in te voeren, nadat in het regeerakkoord een toezegging was opgenomen om deze op te heffen.

PvdA en GroenLinks willen ondertussen het minimumloon verhogen van iets meer dan € 11 naar € 14 per uur en de belastingen voor investeerders verhogen.

De stijgende inflatie, die naar verwachting zal leiden tot renteverhogingen, en het verslechterende wereldwijde economische klimaat hebben veel somberder vooruitzichten geschapen dan toen de regering in januari aantrad, waarbij sommige analisten een recessie voorspelden.

Het kabinet heeft al toegezegd 2,8 miljard euro uit te geven om gezinnen met lage inkomens te compenseren voor de gevolgen van een hogere brandstofrekening, maar aangezien de koopkracht dit jaar naar verwachting met gemiddeld 2,7% zal krimpen, hebben oppositiepartijen opgeroepen tot andere maatregelen, zoals het verhogen van de kilometertarief forenzen, eerder in te voeren.

De regering heeft ook extra kosten op zich genomen, zoals een toezegging om de defensie-uitgaven te verhogen als reactie op de oorlog in Oekraïne en de noodzaak om investeerders wier spaarbelasting door het Hooggerechtshof onwettig werd verklaard, te compenseren.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment