Ministers ‘moeten het recht verliezen om te beslissen of levenslange gevangenen vrijkomen’

Ministers ‘moeten het recht verliezen om te beslissen of levenslange gevangenen vrijkomen’

Een gevangenisgang

Ministers zouden niet langer moeten beslissen wanneer criminelen die een levenslange gevangenisstraf uitzitten, worden vrijgelaten, heeft de hoogste justitieel adviseur van de regering aanbevolen.

De straf- en jeugdbeschermingsraad RSJ zei dat de beslissing aan de rechters moet worden overgelaten omdat ministers te sterk werden beïnvloed door het politieke klimaat.

Op dit moment komen levenslange gevangenen na 25 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, wanneer ze hun zaak kunnen voorleggen aan een speciaal panel dat hun gedrag en ontwikkeling in de gevangenis, het risico op recidive en de impact die hun vrijlating kan hebben op slachtoffers en hun familieleden beoordeelt.

Maar het laatste woord ligt bij de minister voor rechtsbescherming, momenteel Franc Weerwind.

De RSJ zei dat ministers de afgelopen jaren terughoudend waren om levenslange gevangenen vrij te laten, ook al was dit aanbevolen door het panel.

‘De beslissing om gevangenen gratie te verlenen is gevoelig voor politieke beïnvloeding, omdat de beslissing berust bij de minister, die verantwoording aflegt aan het parlement’, staat er. ‘Dat is positief vanuit het oogpunt van democratische verantwoording, maar het maakt gratie afhankelijk van het politieke klimaat.’

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment