Ministers komen overeen om 675 miljoen euro extra uit te geven aan loon voor zorgmedewerkers

Ministers komen overeen om 675 miljoen euro extra uit te geven aan loon voor zorgmedewerkers

Het vertrekkende kabinet heeft 675 miljoen euro uitgetrokken om de lonen van middenklasse gezondheidswerkers te verhogen, na een stemming in het parlement voor een loonsverhoging vorige week.

De motie werd ingediend door de ChristenUnie en de SP en kreeg een meerderheid. Eerdere pogingen van Kamerleden om de lonen van zorgmedewerkers structureel te verhogen, zijn door ministers afgewezen.

Overheidsadviesbureau SER zei eerder dat terwijl de zorgsalarissen in het algemeen stegen in lijn met andere sectoren, het mee naar huis nemen van een middeninkomensgroep van verpleegkundigen en verzorgend personeel achterblijft. Het extra geld betekent dat de inkomsten voor deze middeninkomensgroep met ongeveer 1,5% zullen stijgen, zei het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

De verhoging, waarvan 60% van de zorgprofessionals profiteert, komt bovenop de jaarlijkse loonsverhoging van 2,5% die voor alle zorgmedewerkers geldt.

De verhoging zal leiden tot een stijging van de jaarlijkse zorgpremie met € 13 en een lichte stijging van de premies voor bedrijven en zelfstandigen, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Om de impact op huishoudens met een laag inkomen te compenseren, stijgen de zorgtoeslagen ook met € 13 per jaar.

Het nieuws over het extra geld werd donderdag tijdens het debat over de begroting gemengd ontvangen. Met name sommige parlementsleden zijn boos dat de stijging niet zal worden gefinancierd door hogere belastingen op bedrijfswinsten, zoals in de oorspronkelijke motie stond.

Vorig jaar kregen gezondheidswerkers, waaronder schoonmakers en ondersteunend personeel, maar niet artsen, een belastingvrije bonus van € 1.000 voor hun werk tijdens de coronaviruscrisis.

Verpleegkundigen waren destijds verheugd over de bonus, maar zeiden dat deze niet in de plaats mag komen van de eisen voor een hoger basissalaris voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment