Minister van Onderwijs waarschuwt scholen om te stoppen met het aandringen van ouders op betalingen

Minister van Onderwijs waarschuwt scholen om te stoppen met het aandringen van ouders op betalingen

Veel scholen overtreden de wet door van ouders bijdragen te eisen voor zomervakanties en andere extra diensten zonder duidelijk te maken dat ze vrijwillig zijn.

De wet is vorig jaar gewijzigd om het voor scholen onwettig te maken om kinderen uit te sluiten van excursies omdat hun ouders hun contributie niet hadden betaald.

De gemiddelde jaarlijkse bijdrage is €57, maar sommige scholen vragen wel €600 om buitenlandse reizen of tweetalige lessen te financieren die niet door de overheid worden gefinancierd.

Uit een onderzoek van vorige maand door Stichting Leergeld en krant NRC onder 120 scholen voor voortgezet onderwijs bleek dat ongeveer de helft nog steeds volhield of suggereerde dat de bijdragen verplicht waren of deelname afhankelijk maakte van het betalen ervan.

Minister van Onderwijs Dennis Wiersma zei dat hij naar alle basis- en middelbare scholen zou schrijven over de ‘onacceptabele’ situatie.

‘Ik vind het heel oneerlijk en onwenselijk als scholen ouders niet duidelijk maken dat de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat kinderen niet meer uitgesloten kunnen worden van buitenschoolse activiteiten als ouders niet betalen. ‘De wet verplicht scholen om dit expliciet in hun handboeken te vermelden.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment