Minder meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling vergeleken met vorig jaar: CBS

Minder meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling vergeleken met vorig jaar: CBS

In eerste halfjaar van dit jaar minder meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling dan in 2020, nieuwe cijfers statistiekbureau CBS laten zien.

Veilig Thuis, de landelijke hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld, kreeg dit jaar bijna 61.000 meldingen binnen, een daling van 6% ten opzichte van 2020, aldus het CBS.

Twee derde van de meldingen van huiselijk geweld kwam binnen via de politie. Zo’n 26% is afkomstig van professionals, zoals artsen, docenten en jeugdzorgorganisaties, terwijl 10% van de meldingen door particulieren is gedaan.

De organisaties werden zo’n 67.000 keer benaderd voor advies, 15% meer dan een jaar eerder. Iets meer dan de helft van de verzoeken werd gedaan door gezondheidsfunctionarissen, terwijl 45% afkomstig was van bezorgde particulieren.

Iets meer dan de helft van de meldingen en consulten ging over (vermoedens van) kindermishandeling. Ongeveer 37% van de meldingen ging over geweld door (ex-)partners.

Onderzoek naar de effecten van het Coronavirus door de wereldwijde NGO Kids Rights Foundation heeft aangetoond dat kindermishandeling is toegenomen tijdens de eerste lockdown in Nederland in het voorjaar van 2020.

Uit dat onderzoek bleek dat het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing (waaronder onderwijsverwaarlozing en getuige zijn van huiselijk geweld) ‘aanzienlijk’ steeg.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment