Mensen met een laag inkomen 2,5 keer meer kans om te overlijden aan Covid dan de rijken

Mensen met een laag inkomen 2,5 keer meer kans om te overlijden aan Covid dan de rijken

Mensen die in institutionele zorg woonden, waren het meest kwetsbaar om te overlijden aan het coronavirus tijdens het eerste jaar van de pandemie, maar in de algemene bevolking hadden mensen met een laag inkomen 2,5 keer meer kans om te overlijden dan de hoogste inkomensgroep, landelijk bureau voor de statistiek CBS zei dinsdag.

De pandemie van het coronavirus in Nederland begon in maart 2020 in het zuidoosten van het land, na de carnavalsvieringen en wintersportvakanties. Bij de tweede golf werden de grootste steden het zwaarst getroffen.

In totaal stierven volgens het CBS zo’n 28.000 mensen tijdens het eerste jaar van de pandemie, voordat vaccinaties werden ingevoerd. Dit is veel hoger dan het officiële overheidscijfer, waarin alleen mensen zijn opgenomen die op het virus zijn getest.

‘Mensen met een laag inkomen overlijden om uiteenlopende redenen eerder dan hoogverdieners, en dat geldt ook voor Covid-19’, aldus het CBS. ‘Tijdens de eerste golf waren deze verschillen in sterftecijfer in lijn met andere doodsoorzaken, maar bij de tweede golf was de stijging uitgerekt.’

Daarnaast hadden mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond ook 1,6 tot 1,8 keer meer kans om te overlijden aan het coronavirus dan autochtonen, aldus het CBS in zijn analyse van de eerste twee coronavirusgolven.

Dit was ongeacht inkomen, gezinsgrootte of locatie en betekent dat ook andere factoren een rol speelden, aldus het CBS in zijn analyse.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen uit deze gemeenschappen vatbaarder zijn voor obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, en dit kan een rol hebben gespeeld, aldus het CBS.

Ongeveer de helft van degenen die in het eerste jaar aan het coronavirus stierven, woonde in een verzorgingshuis of ontving wijkverpleging.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment