Meer Groningengas? Experts kijken naar vermindering van het gebruik van Russische hulpbronnen

Meer Groningengas? Experts kijken naar vermindering van het gebruik van Russische hulpbronnen

Nederlandse energie-experts zijn van mening dat Nederland op korte termijn het gebruik van Russisch gas kan verminderen met verschillende maatregelen, waaronder mogelijk meer gas uit het Groningenveld.

Een presentatie aan Nederlandse parlement door onderzoeksinstituut TNO zei dat ongeveer 20% van het gas dat het land importeert uit Rusland komt, maar dat het land binnen drie maanden alternatieven zou kunnen vinden.

Een controversiële kwestie is of Nederland de productie in Groningen, waar het land al dan niet heeft, zou kunnen verhogen beloofd in 2030 volledig stoppen vanwege aardbevingen als gevolg van decennialange gasexploitatie. Veel lokale mensen hebben nog steeds geen vergoeding gekregen voor schade aan hun huizen en een € 220m fonds beschikbaar gesteld in januari raakte in een dag op.

Volgens TNO is een combinatie van maatregelen nodig, waaronder het terugdringen van industrieel gasgebruik zoals het maken van kunstmest, en het vergroten van de Groningse gaswinning ‘alleen als er draagvlak is in Groningen, bijvoorbeeld door financiële compensatie, snellere versterking van woningen en compensatie van energiearmoede in Nederland door de extra inkomsten uit gaswinning’.

Ook René Peters, directeur gastechnologie bij TNO, beveelt in zijn rapport aan om de energieproductie op basis van kolen tijdelijk te verhogen, woningen te isoleren en op gasalternatieven te krijgen en waterstof producerende windmolenparken op land en zee te ontwikkelen.

Sommige experts vinden dat alle opties op tafel moeten liggen wat betreft Groningen-gas. David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft betoogd dat het land zou moeten overwegen om meer van de 750 miljard euro aan Groningen-gas weg te pompen, om de Europese afhankelijkheid van Russisch gas te helpen verminderen – maar ook om de lokale bevolking een deel van de inkomsten in handen te geven als compensatie.

Hij stelt ook voor om technieken te onderzoeken zoals het injecteren van een inert gas zoals stikstof in de grond om het te stabiliseren, op dezelfde manier als gas wordt gewonnen en bijgevuld in een gasopslag in Bergermeer.

Het toezichthoudend orgaan voor mijnbouw, de SoDM, heeft echter: waarschuwde dat er veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan het opnieuw verhogen van de gasproductie in Groningen, en voegde eraan toe dat het injecteren van een ander gas onbetaalbaar zou kunnen zijn duur en zelfs contraproductief.

‘Deze [injecting gas] klinkt mooi op papier, maar er zijn veel onzekerheden over hoe dit in de praktijk zal werken: het Groningen-gasveld is een enorm veld met veel breuken’, zegt senior woordvoerster Cynthia Heijne. ‘Als je op de verkeerde plaats injecteert, kun je aardbevingen veroorzaken in plaats van ze te verminderen.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment