Meer geld voor leraren en defensie, maar hogere vennootschapsbelasting

Meer geld voor leraren en defensie, maar hogere vennootschapsbelasting

Twee dagen debat over de uitgavenplannen van het kabinet voor 2022 resulteerde in een reeks overwinningen voor oppositiepartijen, na het besluit van het vertrekkende kabinet om € 2 miljard toe te wijzen aan extra maatregelen.

De parlementsleden kwamen met name overeen om € 500 miljoen te besteden aan het verhogen van de salarissen van leraren in het basisonderwijs, € 375 miljoen aan het afzwakken van de stijging van de energieprijzen en € 500 miljoen aan veiligheid en defensie.

Ook was er een brede consensus dat de studiefinanciering terug gebracht moest worden en dat de extra belasting die verhuurders betalen op basis van de waarde van hun sociale woningvoorraad moet worden afgeschaft. Kamerleden kwamen wel overeen om de belasting komend jaar te verlagen, een maatregel die de schatkist 500 miljoen euro gaat kosten.

Van de extra uitgaven was al 1 miljard euro in de begroting opgenomen, ongeveer 700 miljoen euro komt van de industrie en 300 miljoen euro wordt geleend.

‘Ik ben blij dat we zo’n brede steun kunnen vinden’, zei premier Mark Rutte in een korte reactie, terwijl hij op weg was naar de AVA van de Verenigde Naties in New York.

Gezondheidszorg

Eerder op de dag bleek dat er 675 miljoen euro extra was toegewezen om de lonen in de gezondheidszorg te verhogen, in lijn met een motie die vorige week door een meerderheid van de parlementsleden werd gesteund. Dat wordt deels gefinancierd door de belasting op bedrijfswinsten te verhogen van 25% naar 25,8% en door de zorgpremies te verhogen.

Ondanks de overwinningen blijft coalitiepartij D66 achter de schermen ongelukkig met het vooruitzicht van een minderheidskabinet, aldus het Financieele Dagblad in zijn analyse. ‘Het wordt duur als je telkens de steun van de oppositie moet kopen’, zegt een D66-bron tegen de krant.

‘De conclusie die uit dit debat kan worden getrokken, is dat als we eindigen met een minderheidskabinet, dat akkoord moet gaan met meer van deze dure deals, om voldoende draagvlak te behouden’, zegt NOS-correspondent Ron Fresen.

De gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie worden maandag hervat. Rutte heeft laten weten hoge verwachtingen te hebben van een snelle en succesvolle afronding.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment