Meer advies over onveilige woonsituaties in 2021

Meer advies over onveilige woonsituaties in 2021

Vorig jaar waren er minder meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld bij een officiële Nederlandse instantie, maar meer mensen vroegen advies.

De CBS Het Nederlandse bureau voor de statistiek meldt dat in 2021 de Veilig Thuis alarm- en hulppunt, kreeg bijna 120.000 meldingen van (vermoedens van) mishandeling, tegen zo’n 128.000 in 2020. Wel werd er 134.000 keer om advies gevraagd van slachtoffers, getuigen of professionals, bijna 12.000 meer dan een jaar eerder.

Veilig Thuis – wat ‘veilig thuis’ betekent – is een overheidsorganisatie waar mensen kunnen bellen of sms’en voor advies of tips in onveilige situaties thuis. In ernstige gevallen kan zij ook actie ondernemen.

Vorig jaar waren er volgens het CBS minder meldingen van de politie en meer vragen van burgers. Bijna tweederde van de verzoeken kwam echter nog steeds van de politie, terwijl ook de sociale dienst een groot aantal meldingen deed.

In het hele land werd de dienst in bepaalde gebieden veel meer gebruikt, met 1.504 meldingen per 100.000 inwoners voor situaties in Almere, vergeleken met slechts 123 in Hattern in het oosten van Nederland.

Een op de twintig meldingen betrof een ‘acuut’ gevaarlijke situatie, terwijl twee op de vijf over algemeen onveilige omstandigheden ging, waarbij vaak sprake was van meerdere problemen. Het is onduidelijk of de pandemie en lock-downs invloed hebben gehad op de meldingen en de veiligheid in huis.

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid in huis, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000 of via www.veiligthuis.nl

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment