Landbouw ‘getransformeerd’ door stikstofmaatregelen, boeren plannen protesten

Landbouw ‘getransformeerd’ door stikstofmaatregelen, boeren plannen protesten

Strengere maatregelen om stikstofvervuiling tegen te gaan zullen een ‘enorme impact hebben op grote delen van de Nederlandse agrarische sector’, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn rapport. laatste verslag.

Met name Gelderland, Brabant en Overijssel, waar de veehouderij is geconcentreerd, zouden volgens het bureau ‘getransformeerd’ worden. Zelfs als er innovatieve landbouwmethoden zouden worden toegepast, zou de stikstofproductie in de drie provincies nog steeds de norm overschrijden.

Een nieuwe wet, aangenomen in maart van dit jaar, bepaalt dat ‘40% van de door stikstof aangetaste natuur in 2025 schoon moet zijn en 74% in 2035’.

Het Rijksadviesbureau zegt dat de overheid rekening moet houden met regionale omstandigheden in plaats van alleen te kijken naar aanscherping van de regels rondom stikstofvervuiling. Het zou zich met name moeten concentreren op de gebieden die het meest te lijden hebben onder stikstofgerelateerde schade, zoals de veenmoerassen in het oosten en het zuiden van het land.

Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouwlobbygroep LTO, zegt dat boeren in de provincies wel betrokken willen worden bij de oplossing van het probleem, maar, zegt hij tegen de NOS, ‘het moet hen perspectief bieden.’

Radicale boerenorganisaties Agractie en Farmers Defence Force hebben woensdag demonstraties aangekondigd uit protest tegen het stikstofbeleid van de overheid. De sector is ook kritisch over de plannen om zich te concentreren op het uitkopen van boeren die aan kwetsbare natuurgebieden grenzen.

Vorige week bleek dat nog maar de helft van de varkenshouders die aanvankelijk voor de afkoopregeling hadden gekozen, was vertrokken de industrie terwijl een slechte controle van wijdverbreide mestfraude ook scheefgetrokken stikstofproductiecijfers.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment